Naturmidler

Artemisinin: Malariamyggens overmand

Inden for den traditionelle kinesiske medicin har man i århundreder brugt Artemisia annua, kinesisk malurt, som behandling mod feber og malaria. Artemisia annua er i øjeblikket den eneste kommercielle kilde til sesquiterpen-laktonet artemisinin.

Første gang, en plante blev anerkendt i Europa som et effektivt middel mod malaria, var i det 16. århundrede. Her opdagede man den terapeutiske virkning ved barken fra cinchona-træet, og kinin – det alkaloid, som det i 1834 lykkedes at isolere fra barken – blev derefter den vigtigste form for behandling af malaria indtil 1930’erne, hvor man begyndte at fremstille syntetiske præparater mod malaria.

I 1960’erne begyndte den kinesiske forsker Tu Youyou til at lede efter alternativer i den ældgamle urteviden i traditionel  kinesisk medicin, og i 1971 isolerede hun stoffet artemisinin, der findes i bladene i kinesisk malurt (Artemisia annua, kin.: quing hao). Stoffet viste sig at være højvirksomt mod malaria i dyreforsøg og senere som et medikament til mennesker. I 2015 fik Tu Youyou halvdelen af Nobelprisen i medicin for sin forskning (den anden halvdel gik til to forskere i rundorm-infektioner).

I løbet af de senere år er antallet af kinin-resistente arter af malariaparasitten Plasmodium falciparum steget drastisk i Asien, Syd- og Centralamerika og i Afrika, og behovet for nye malariamidler er blevet påtrængende stort. Hvis malaria ikke behandles på et tidligt stadium, bosætter parasitten sig i blodet, inficerer blodlegemerne og blokerer blodkarrene i hjernen, hvilket fører til først koma og siden død.

I de senere år har kinesiske videnskabsfolk fokuseret meget på naturligt udvundne, malariabekæmpende stoffer, og undersøgelser har vist, at arthemether – et stof, som udvindes af qing hao – kan bruges som middel mod kininresistente malariaarter. To kliniske forsøg foretaget i Kina har vist, at arthemether er lige så effektivt som kinin til at modvirke malaria i hjernen hos såvel børn som voksne, og at artemether er i stand til at fjerne malariaparasitten fra blodet i løbet af kortere tid og med færre bivirkninger. Forskningen på dette område fortsætter, og denne traditionelle lægeplante kan potentielt være med til at redde tusindvis af liv i fremtiden.

Artemisinin er et vigtigt, biologisk aktivt stof i traditionelle kinesiske urteteer, og bladenes flavonoider, som også findes i teen, har vist sig at have en bred vifte af biologiske funktioner. Disse stoffer virker synergistisk med artemisinin mod malaria. Men kun få undersøgelser har fokuseret på den potentielle synergi mellem flavonoider og artemisi­nin. Man overvejer, om multi-komponent-behandling er bedre end behandling med et enkelt stof, og dette illustreres af en resolution fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der fremhæ­ver artemisinin-baseret kombinationsbehandling (ACT) frem for artemisinin alene.

Natur-Drogeriets Kinesisk Malurt kapsler har bevaret plantens komplekse indholdsstoffer med bl.a. artemisinin og flavonoider.

Læs også
Kinesisk malurt med artemisinin – et anti-malariamiddel
Kinesisk malurt mod malaria
Kinesisk malurt bremser udviklingen af resistens mod malariamidler
Kinesisk malurt giver fuld sundhedsværdi
Myggestik? Så er her et godt råd!
Forbrugererfaring: Myg kan ikke fordrage B-vitaminer

Kilde
Ferreira JF, Luthria DL, Sasaki T, Heyerick A. Flavonoids from Artemisia annua L. as antioxidants and their potential synergism with artemisinin against malaria and cancer. Molecules, 2010;15(5):3135-70.