Naturmidler

Djævleklorod – et gammelkendt middel uden bivirkninger

Djævleklorod kommer fra roden af Harpagophytum procumbens. Planten, som også bærer navnet djævleklo, hører til sesamfamilien (Pedaliaceae) og vokser på de store stepper i Sydvestafrika.

I den sydafrikanske folkemedicin er roden i århundreder blevet brugt mod leddegigt, leversygdom og nyrebetændelse. B. Zorn, direktør for det fysiologisk-kemiske institut ved Friedrich Schiller-Universitetet i Jena, afdækkede i 1958 plantens virkemekanisme ved dyreforsøg. Han iagttog, hvordan hævelsen i leddene hos gigtplagede dyr hurtigt forsvandt både ved tabletindgivelse, sonde og injektion, og dyrene genvandt ledfunktionen fuldstændigt. Efter behandlingens ophør skete der det bemærkelsesværdige, at hverken helingsprocessen gik i stå, eller ledbetændelsen vendte tilbage – tværtimod fortsatte den heling, der én gang var igangsat.

P. Tunmann og R. Lux (Institut für Pharmazie) berettede i den tyske apotekeravis om indholdsstofferne i djævleklorod. De fandt to glycosider, som de navngav harpagosid og harpagid. J. R. Mose, direktør for det botaniske institut i Graz, har testet roden for tolerance og slået fast, at den selv ved længere tids brug ikke udløser nogen form for skadegørende virkning.

Læs også
Djævleklorod i forskning og folkemedicin
Djævleklorod hjælper mod mange slags ubehag
Djævleklorod – en plante med bemærkelsesværdige egenskaber
Djævleklorod – i et halvt århundrede år danskernes hjælp mod gigt
Djævleklorod – en effektiv detox-droge
Ingefær mod gigt

Kilder
Belart E: Probleme der Rheumabekämpfung, Rheumatismus, i Forschung und Praxis. Hans Huber, Bern 1961.
Zorn B: Zschr. Rheumaforsch. 17, 3/4 (1958) 135.
Tunmann P, Lux R: Deutsch. Apoth.-Z. 102 (1962, 1274)