Naturmidler Personlig pleje og wellness Psoriasis

Boragoolie – eliksir mod eksem og psoriasis

Boragoolie er et godt middel mod mange lidelser, bl.a. eksem og psoriasis. Her får du en god introduktion til, hvordan du kan bruge olien.

Eksem

Patienter med eksem har ved kliniske forsøg opnået store forbedringer i deres sygdomsbillede ved at tage tilskud af GLA.

Italienske forskere satte sig for at påvise effekten af at anvende GLA fra boragoolie til behandling af eksem. I alt 60 patienter (fordelt på 30 mænd og 30 kvinder), der alle led af eksem, deltog i undersøgelsen, som strakte sig over 12 uger. Halvdelen af forsøgspersonerne fik 274 mg GLA to gange dagligt (i form af 1-2 1.000 mg bløde kapsler indeholdende boragoolie to gange dagligt), mens den anden halvdel fik et placebopræparat. Symptomer blev vurderet såvel af en dermatolog som af forsøgsdeltagerne selv hver 4. uge. Hos de patienter, der fik GLA-tilskuddet, kunne man notere gradvise og betydelige forbedringer i kløe, inflammation, dannelse af blæner og omfanget af væskende eksemområder sammenlignet med kontrolgruppen. Hos nogle lå denne forbedring på helt op til 90 % efter behandling med boragoolie.

Boragoolie med GLA i praktiske kapsler har god virkning på eksem og psoriasis

De patienter, som fik GLA-tilskuddet, var i stand til at nedsætte deres forbrug af antihistamin og steroidpræparater med 73 %, antibiotika med 80 % og steroide hudpræparater med 50 %. Forskerne konkluderede, at GLA-tilskud i form af boragoolie er effektivt til behandling af eksem, og at de største forbedringer indtræffer efter 6-12 uger. Boragoolie har ingen af de bivirkninger, der normalt ses ved antihistamin-behandling.

Andre forsøg med boragoolie

Også andre undersøgelser har påvist boragooliens virkning, uskadelighed og anvendelighed over for eksemtilstande. 28 japanske eksempatienter blev behandlet med boragoolie i en dosis på 180 mg pr. dag i henholdsvis 4, 8, 12 og 16 uger. Boragoolietilskuddet reducerede omfanget af patienternes symptomer i stigende grad, jo længere tid behandlingen stod på. Efter henholdsvis 8 og 12 ugers behandling kunne forskerne notere sig en mindskelse på 52,7 % og 63,2 % i omfanget af symptomerne. Den største fremgang kunne ses hos de patienter, som havde de mest udtalte symptomer (kløe, skællet hud og rødt udslæt).

Man kunne ikke påvise bivirkninger af betydning ved boragooliebehandlingen. Ifølge forskernes konklusion tyder deres resultater på, at boragoolie er et effektivt og uskadeligt middel til behandling af eksem i kombination med traditionelle lægemidler.

Boragoolie beskytter også moden hud

Forskere undersøgte virkningen af boragoolie-tilskud på 29 sunde, ældre personer med henblik på at slå fast, hvordan olien indvirker på hudens “barriere”-funktion, dens indhold af vand og dens fedtsyrestofskifte. Undersøgelsens deltagere fik en daglig dosis på enten 360 eller 720 mg GLA (2-3 bløde kapsler med 1.000 mg boragoolie i hver) i to måneder. Hudens barrierefunktion forbedredes med 10,8 %, væsketabet gennem huden blev betydeligt reduceret, og væskeindholdet i stratum corneum (det yderste hudlag) øgedes en lille smule. 34 % af deltagerne led af kløe inden behandlingen, men ingen meldte om disse symptomer efter behandlingens afslutning. En øget mængde GLA og DGLA (et GLA-derivat) fra boragoolie kunne spores i cellemembranerne samtidig med, at man kunne påvise en tilsvarende nedgang i mængden af mættede, enkeltumættede og omega-9 fedtsyrer.

Denne forøgelse af hudens evne til at holde på væsken kan desuden være medvirkende til at modgå den forringelse af hudens evne til at fungere som barriere mod mikroorganismer, som sker ved ældning og som følge af, at man kradser på hudområder med kløe. Som undersøgelsen viser, kan boragoolie modvirke den kløe, som hyppigt forekommer hos raske, ældre personer – selv personer, der ikke lider af nogen form for hudsygdom. Man mener derfor, at hvis tilskud af boragoolie kan fjerne kløen, vil der ikke opstå sår som følge af kradsen – og dermed vil hudens barrierefunktion forblive intakt.

Psoriasis

Psoriasis angriber ofte albue, knæ og hovedbund

Ifølge National Psoriasis Foundation lider 7 mio. amerikanere af psoriasis. Sygdommen er karakteriseret ved hævede røde pletter med hvide flager eller skæl, som især findes på overkroppen, albuerne, knæene, benene, ryggen, armene og i hovedbunden. I sidstnævnte tilfælde kan sygdommen være medvirkende årsag til hårtab. Hos nogle patienter kan neglene blive matte, porøse eller rillede og kan løfte sig fra huden.

Udbredelse

Psoriasis svinger mellem perioder med inflammation og mere “rolige” perioder og inddeles normalt i lette, moderate og svære tilfælde. Beskadiges huden for meget, kan resultatet være væsketab, bakterielle infektioner og dårlig temperaturregulering i kroppen. Ca. 400 mennesker dør hvert år som følge af psoriasis, og andre 400 er svært handicappede af lidelsen. Desuden kan den i høj grad påvirke de ramte mentalt, fordi mange er flove over deres udseende, føler sig socialt udstødte eller vrede over manglende forståelse fra omverdenen. Denne psykologiske sidevirkning kan i betydelig grad påvirke den pågældendes forhold til andre mennesker.

Psoriasisgigt

Psoriasis har desuden forbindelse til en autoimmun form for gigt, der af samme grund kaldes psoriasisgigt. De ramte oplever smerter, stivhed i leddene om morgenen, hævelser, indskrænket bevægelsesevne, porøse negle, træthed og røde øjne. I alvorlige tilfælde kan lidelsen føre til deforme led og ryghvirvler. Lidelsen er svær at påvise hos personer, hvor symptomerne ikke er så fremherskende, men man mener, at 10-30 % af psoriasis-patienterne også vil udvikle psoriasisgigt. Lidelsen opstår oftest i 30-50 års alderen.

De fleste psoriasis-patienter finder lindring i form af cortison-præparater, der reducerer inflammationens omfang, samt i form af fugtgivende præparater og badepræparater. Men lindringen er kun midlertidig. Derfor vil mange kunne glæde sig over, at en række offentliggjorte og endnu ikke offentliggjorte undersøgelser tyder på, at GLA kan være et effektivt led i behandlingen af psoriasis.

Værd at prøve!

Så prøv boragoolie, hvis du lider af eksem eller psoriasis. Boragooliekapsler forhandles af Natur-Drogeriet A/S og kan købes hos Matas, i helsekostforretninger og online.

Læs også
Gode råd mod uren hud
Effektiv kur mod uren hud
Boragoolie er god ved huden
Borago, atopisk eksem og PMS
Hårdt vand og atopisk eksem
Psoriasis – en arvelig sygdom med mange ansigter
Fakta om psoriasis
Brottrunk til behandling af psoriasis
Sarsaparille: En lille rod med mange egenskaber

Kilder
Bosche T, Platt D. Effect of borage oil consumption on fatty acid metabolism, transepidermal water loss and skin parameters in elderly people. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2001; 30:139-150.
Businco L, Ioppi M, Morse NL, Nisini R, Wright S. Breast milk from mothers of children with newly developed atopic eczema has low levels of long chain polyunsaturated fatty acids. J Allergy Clin Immunol 1993;91:1134.
Downing DT, Stewart ME, Wertz PW. Essential fatty acids and acne. Journal of the American Academy of Dermatology 1986;14:221-5.
Hansen TM, Lerche A, Kassis V, Lorenzen I, Sondergaard J. Treatment of rheumatoid arthritis with prostaglandin E1 precursors cis-linoleic acid and gamma-linolenic acid. Scandinavian Journal of Rheumathology 1983;12(2):85-8.
Henz BM. Double-blind, multicentre analysis of the efficacy of borage oil in patients with atopic eczema. British Journal of Dermatology, 1999;Bind 140:685-88.
Horrobin DF. Essential fatty acid metabolism and its modification in atopic eczema. Am J Clin Nutr. 2000; 71(suppl):367S-372S.