Folkesundhed Naturmidler

Kinesisk malurt kan behandle ukomplicerede malariatilfælde

Artemisinin-derivater som kinesisk malurt kapsler er en relativt ny gruppe af præparater med malariabekæmpende egenskaber. Efterhånden som resistensen mod de gængse malariapræparater øges, kan artemisinin-derivater være effektive alternativer.

Formålet med denne oversigt er at vurdere virkningen af artemisinin-derivater til behandling af ukompliceret falciparum-malaria. Den seneste større revision af denne systematiske oversigt blev foretaget den 18. februar 1999. Cochrane-samarbejdet gennemgår disse oversigter med regelmæssige mellemrum og opdaterer dem, hvis det skønnes nødvendigt.

Den heromtalte analyse omfatter randomiserede og quasi-randomiserede forsøg med artemisinin-derivater – alene eller kombineret med andre malariabekæmpende midler – sammenlignet med standardpræparater til malariabehandling. Målgruppen er voksne og børn med ukompliceret falciparum-malaria. Kun forsøg, hvor behandlingen blev givet oralt eller som stikpiller, er inkluderet, samt sammenligninger mellem forskellige artemisinin-præparater og behandlingsprogrammer. Kvalifikation og forsøgskvalitet blev vurderet, og de enkelte data blev udtrukket af to af hinanden uafhængige personer.

Analysen omfatter 41 forsøg med et samlet deltagerantal på 5.000 patienter. Forskelle i undersøgelsernes opbygning og kvalitet gjorde det problematisk at sammenstille de indsamlede data. “Concealment of allocation” (dvs. blinding af forsøgene over for de respektive forskere) var kun tilstrækkelig i to af forsøgene. De fleste data stammer fra områder i Sydøstasien, hvor man er stødt på multiresistente falciparum-parasitter. Sammenlignet med gængse malariabehandlinger forøgede artemisinin-præparaterne den hastighed, hvormed parasitterne blev udskilt af kroppen. Desuden var helbredelsesraten højere ved opfølgende undersøgelser, hvis behandlingen havde strakt sig over tilpas lang tid. Kombinationen med mefloquine øgede parasitfjernelsen på længere sigt og var specielt effektiv i områder med multiresistente parasitter. I passende doser kunne behandlingen afkortes ved brug af denne kombination. Der er ikke fundet beviser for, at artemisinin-præparater skader mere end standardpræparater over en typisk forsøgsperiode på 28 dage.

Undersøgelsesresultaterne tyder på, at artemisinin-præparaterne er effektive og sikre til behandling af ukompliceret malaria. Ingen randomiserede forsøg tyder på, at ét artemisinin-derivat er bedre end andre. I områder med parasitter, der er resistente over for mefloquine, synes en kombinationsbehandling, som inkluderer et artemisinin-præparat, at kunne øge fjernelsen af parasitterne på længere sigt – sammenlignet med præparaterne hver for sig.

Læs også
Kinesisk malurt mod malaria
Kinesisk malurt – det naturlige malariamiddel
Artemisinin – et stof udretter mirakler
Kinesisk malurt giver fuld sundhedsværdi
Urter mod parasitter
Parasitter og mikrober – en stigende fare for vores sundhed
Olivir – et virus- og bakteriedræbende middel

Kilde
McIntosh HM, Olliaro P. Artemisinin derivatives for treating uncomplicated malaria (Cochrane Review). I: The Cochrane Library, 1, 2002.