Stress, angst og depression

Angst og depression følger med lange arbejdsdage

Både kvinder og mænd, den arbejder over 40 timer om ugen, har højere risiko for at få angst- og depres­sionslidelser end andre. Det viser en norsk undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Journal of Oc­cupational and Environ­mental Medicine.

Undersøgelsen er base­ret på data fra ca. 18.000 nordmænd, der besvarede et spørgeskema og fik udført en helbredsundersøgelse. Forskerne inddelte de overtidsarbejdende personer i to grupper: De, der arbejdede mellem 41 og 48 timer, og de, der op­lyste, at de arbejdede mel­lem 49 og 100 timer om ugen. De, der arbejdede mest, havde også den højeste risiko for angst og depression.

I den gruppe, der arbej­dede mere end 49 timer om ugen, var der langt flere med manuelt arbejde og skifteholdsarbejde. De, der arbejdede mest, havde også lavere uddannelse i forhold til dem, der havde mere begrænset overar­bejde. Den gruppe, der ar­bejdede mellem 41 og 48 timer, havde højere ud­dannelsesniveau og højere indtægt end både de, der ikke havde overtidsarbej­de, og de, der arbejdede meget over.

Læs også
Angst – kend dig selv
Depression – en sygdom, der kan behandles
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
Depression kan måske lindres med den rigtige kost
Stress-A – hvem har ikke brug for det?
Rosenrod kan mindske stressrelateret udbrændthed
Ginkgo biloba har måske antidepressiv og antistress-aktivitet

Kilde
Journal of Occupational and En­vironmental Medicine 2008; 6: 658-666