Hjerte-/kredsløbssygdomme Stress, angst og depression

Depression og myocardie-infarkt

Blandt 896 patienter, der overlevede et akut myocardie-infarkt, har det vist sig, at depressive kvin­der havde 3,29 gange så stor chance for at dø inden for et år efter infarktet i forhold til kvinder, der ikke led af depression (95 % CI 1.02-10.29). For mænd var det tilsvarende tal 3,05 (95% CI 1,29-7,17).

Alle patienter fik samme standardbehandling. Efter justering for andre multivariable mor­talitets-prædikatorer (alder, Killip-klasse, kønnets indflydelse på non-Q bølge MI, venstre ventrikels ejektionsfraktion og rygning) kunne man ikke iagttage ændringer i indvirkningen på Beck Depression Inventory-score for hverken mænd eller kvinder.

Læs også
Depression og kredsløbssygdom
Sundt hjerte eller depression?
E-vitamin og myocardieinfarkt
Hvad gør man efter et hjerteanfald?
Depression – en sygdom, der kan behandles
Statiner og depression
Kulturelle aktiviteter kan forbedre helbredet og bekæmpe depression
Kvinders helbred: Naturlige veje til bedre humør og helbred

Kilde
Frasure-Smith N et al. Gender, depression, and one-year prognosis after myocardial infarction. Psychosom Med. Jan/Feb 1999; 61(1):26-37.