Hjerte-/kredsløbssygdomme

Mange har symptomer før hjertestop

De fleste, der rammes af hjertestop i hjemmet, har haft forudgående symptomer. Det viser en undersø­gelse fra New Zealand offentliggjort i tidsskriftet Heart.

Forskerne gennemførte et studie for at undersøge omstændigheder­ne omkring hjertestop hos perso­ner, der var blevet ramt af dette uden for sygehus. I undersøgelsen indgik 1.290 personer under 76 år, der havde fået hjertestop på grund af kranspulsåresygdom.

Undersøgelsen viser, at 35 % af de personer, hvis hjertestop blev overværet af en læge eller af ambul­ancepersonale, var i live 30 dage ef­ter. Det skal sammenlignes med 8 % af dem, hvis hjertestop blev overværet af andre personer på en offentlig plads, og 2 % af dem, hvor hjertestoppet blev overværet af andre i hjemmet. Ingen af de 525 personer, der fik hjertestop, hvor der ikke var andre til stede, overle­vede.

Undersøgelsen viser også, at 72 % af de patienter, der fik hjerte­stop i hjemmet, havde rapporteret om symptomer som brystsmerter og stakåndethed, og at de følte sig syge før hjertestoppet. Syv ud af ti havde disse symptomer i mere end 15 minutter. Forskerne mener, at hvis disse personer havde søgt hjælp på et tid­ligere tidspunkt, så var de sandsyn­ligvis havnet i den gruppe, hvor hjertestoppet blev overværet af en læge eller ambulancepersonale. Det havde forbedret deres overlevelses­chancer betydeligt.

I Danmark rammes årligt 3.500 danskere af hjertestop uden for hospital. Det er ca. ti om dagen. Kun godt 150 af disse mennesker overlever. De fleste vil få varige skader eller dø, hvis de ikke får hjælp inden for ti minutter. Efter fire-seks minutter begynder hjernen af dø. Ved hjertemassage og kunstig åndedræt sørger man for, at hjernen får ilt.

Læs også
Kroppens advarselssignaler
Hvor meget ved du om dit hjerte?
Magnesium reducerer risikoen for pludselig hjertedød
Kvinder glemmer at tænke på hjertet
DASH-kost reducerer risikoen for hjerteproblemer og hjerneblødning
Gå dig hjertesund

Kilde
Heart 2005; 91: 1537-40