Hjerte-/kredsløbssygdomme

Forstadier til forhøjet blodtryk øger risikoen for slagtilfælde

Resultaterne af en meta-analyse offentliggjort i tidsskriftet Neurology viser, at et blodtryk over det, der regnes for at være normalt, giver en øget risiko for et slagtilfælde.

Et forskerteam under ledelse af Dingli Xu, som er læge ved Southern Medical University i Guangzhou i Kina, udvalgte 19 følgegruppeforsøg med deltagelse af i alt 760.000 mænd og kvinder. De sammenlignede personer med normalt blodtryk med personer, der menes at have forstadier til forhøjet blodtryk, defineret som en måling, der ligger mellem 120/80 og 140/90 mmHg. Forstadie-gruppen, som udgjorde op til 54 % af deltagerne, blev yderligere inddelt i gruppe, som havde et blodtryk, der lå hhv. over og under 130/85 mmHg.

Forskerne fandt frem til, at deltagere, der lå i den høje ende af skalaen, havde en 95 % større risiko for at få et slagtilfælde i løbet af opfølgningsperioden (4-36 år) sammenlignet med dem, der havde et normalt blod­tryk. De, der befandt sig i den lave gruppe (mellem 120/80 og 130/85), havde 44 % højere risiko. Konklusio­nen på disse resultater er, at et blodtryk over 120/80 udgør en signifikant øget risiko for slagtilfælde.

Blodtryk betegnes som normalt, hvis den systoliske værdi er 120 og den diastoliske 80 mmHg. Men mange autoriteter på området mener, at blodtryk under 120/80 er optimale.

Kilde
Neurol, 12. marts 2014.