Hjerte-/kredsløbssygdomme Vitaminlignende stoffer

Q10 kan modgå bivirkninger af statinpræparater

Resultater fra et forsøg offentliggjort i magasinet Drug Design, Development and Therapy tyder på, at coenzym Q10 har en potentielt beskyttende virkning mod bivirkninger ved statinpræparater, som ellers gør det vanskeligt for patienter i kolesterolbehandling at tåle statinerne.

Det heromtalte randomiserede forsøg omfattede 60 deltagere med et usundt LDL-kolesterolspejl og statin-fremkaldte muskelsmerter. Ud over smerteniveau anvendte man også en blodmarkør (CPK) for muskelskader til at bestemme, i hvor høj grad den enkelte patient kunne tåle statinerne.

Statinbehandlingen blev afbrudt i en måned, hvorefter man igen gav patienterne Q10 i en dosis, der kun var halvt så høj som tidligere, plus 100 mg Q10 eller placebo om dagen i tre måneder. Spørgeskemaer vedr. smerter blev udleveret ved forsøgets start samt efter hhv. 1 og 3 måneder.

Q10-niveauet var højere og smerterne mindre udtalte efter tre måneder i Q10-gruppen. I placebogruppen var oplevelsen af smerternes omfang stort set den samme som før forsøget. Et højere plasmaniveau af Q10 har en forbindelse til et lavere niveau af CPK hos de patienter, der fik Q10. Forskerne bemærker, at “coenzym Q10 er sikkert og effektivt til at forebygge den forværring af lipidprofilen, som kan forventes efter en reduceret mængde statiner”.

Q10 kan modgå bivirkninger af statinpræparater

Læs også
Statiner og muskelsmerter
Statiner og risiko for diabetes
Statiner påvirker leveren negativt
Derfor skal du tage et Q10-tilskud
Q10 spiller mange roller i kroppen
Q10 mindsker muskelsmerter ved kolesterolbehandling
For lidt kolesterol i blodet øger dødeligheden blandt ældre
Policosanol Complex – et alternativ til statiner
Policosanol – helst fra Cuba

Kilde
Drug Des Develop Ther. 2019;13:367-3655.