D-vitamin Hjerte-/kredsløbssygdomme

For lidt D-vitamin skader hjerte og kredsløb

Den højeste forekomst af potentielt dødelige hjer­tesygdomme ses hos folk med det laveste indhold af D-vitamin i blodet, si­ger danske forskere, som har analyseret omfatten­de data fra en stor gruppe mænd og kvinder.

En storstilet analyse af over 10.000 danske mænd og kvinder, som udgjorde en del af det omfattende Copenhagen City Heart Study-projekt og er blevet fulgt igennem 29 år, viser den højeste forekomst af potentielt dødelige hjertesygdomme hos dem med lavest indhold af D-vitamin i blodet. Det er forskere fra bl.a. Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital, som har sammenlignet D-vitaminstatus med forekomsten af forskellige hjertesygdomme, og de observerede bl.a., at folk med mindst D-vitaminindhold havde

  • 40 % øget risiko for iskæmisk hjertesyg­dom
  • 64 % øget risiko for blodprop i hjertet (myocardieinfarkt)
  • 57% øget risiko for tidlig død
  • 81%  øget risiko for iskæmisk hjertesygdom med eller uden dødelig udgang.

Deres observationer er baseret på spørgeskemaer, blodprøver og lægeundersøgelser samt 29 års opfølgning.

For at understøtte deres obser­vationer udførte forskerne endvi­dere to separate metaanalyser af tidligere og aktuelle befolknings­studier, hvor man sammenligner D-vitaminniveauer med forekomsten af iskæmisk hjertesygdom samt tidlig død. En metaanalyse omfat­tede 18 befolkningsundersøgelser med i alt 82.982 deltagere og viste en 39 % øget risiko for iskæmisk hjertesygdom hos dem med lavest blodindhold af D-vitamin. Den anden metaanalyse er udført på baggrund af 17 undersøgelser med i alt 17.155 deltagere og sammen­ligner D-vitaminstatus med risiko for tidlig død. Her fandt forskerne en 46 % øget risiko hos dem med mindst D-vitamin i blodet.

D3-vitamin fås fra Natur-Drogeriet A/S i tre varianter: Tabletter med hhv. 35 og 85 mikrogram og kapsler med 25 mikrogram vegetabilsk D3. Alle produkter kan købes hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
D-vitaminmangel øger risikoen for hjerte-/karsygdom
D-vitamin reducerer risikoen for at dø for tidligt
Overlæge i angreb på Sundhedsstyrelsen om danskernes behov for D-vitamin
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
D-vitamin kan reducere risikoen for fibromer i livmoderen
D-vitamintilskud bør starte ved fødslen
Calcium og D-vitamin – et stærkt makkerpar
D-vitamin gavner tarmens mikroflora

Kilde
Arterioscler Thromb Vase Biol., doi: 10.116/ATVBAHA.112.248039.