D-vitamin Hjerte-/kredsløbssygdomme

For lidt D-vitamin skader hjerte og kredsløb

Den højeste forekomst af potentielt dødelige sygdomme i hjerte og kredsløb ses hos folk med det laveste indhold af D-vitamin i blodet, si­ger danske forskere, som har analyseret omfatten­de data fra en stor gruppe mænd og kvinder.

Dansk forskning viser sammenhængen mellem D-vitamin og hjertesygdomme

En storstilet analyse af over 10.000 danske mænd og kvinder, som udgjorde en del af det omfattende Copenhagen City Heart Study-projekt og er blevet fulgt igennem 29 år, viser den højeste forekomst af potentielt dødelige hjertesygdomme hos dem med lavest indhold af D-vitamin i blodet. Det er forskere fra bl.a. Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital, som har sammenlignet D-vitaminstatus med forekomsten af forskellige hjertesygdomme, og de observerede bl.a., at folk med mindst D-vitaminindhold havde

  • D-vitamin er godt for hjerte og kredsløb40 % øget risiko for iskæmisk hjertesyg­dom
  • 64 % øget risiko for blodprop i hjertet (myocardieinfarkt)
  • 57% øget risiko for tidlig død
  • 81%  øget risiko for iskæmisk hjertesygdom med eller uden dødelig udgang.

Deres observationer er baseret på spørgeskemaer, blodprøver og lægeundersøgelser samt 29 års opfølgning.

Metaanalyser understøtter resultaterne

For at understøtte deres obser­vationer udførte forskerne endvi­dere to separate metaanalyser af tidligere og aktuelle befolknings­studier, hvor man sammenligner D-vitaminniveauer med forekomsten af iskæmisk hjertesygdom samt tidlig død. En metaanalyse omfat­tede 18 befolkningsundersøgelser med i alt 82.982 deltagere og viste en 39 % øget risiko for iskæmisk hjertesygdom hos dem med lavest blodindhold af D-vitamin. Den anden metaanalyse er udført på baggrund af 17 undersøgelser med i alt 17.155 deltagere og sammen­ligner D-vitaminstatus med risiko for tidlig død. Her fandt forskerne en 46 % øget risiko hos dem med mindst D-vitamin i blodet.

D3-vitamin fås fra Natur-Drogeriet A/S i to styrker: 35 og 85 mikrogram. Alle produkter kan købes hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
D-vitaminmangel øger risikoen for hjerte-/karsygdom
D-vitamin reducerer risikoen for at dø for tidligt
Overlæge i angreb på Sundhedsstyrelsen om danskernes behov for D-vitamin
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
D-vitamin kan reducere risikoen for fibromer i livmoderen
D-vitamintilskud bør starte ved fødslen
D-vitamin gavner tarmens mikroflora

Kilde
Arterioscler Thromb Vase Biol., doi: 10.116/ATVBAHA.112.248039.