D-vitamin

D-vitamin kan forlænge dit liv

Tilskud af D-vitamin kan reducere risikoen for hjerte-/karsygdomme og diabetes og forlænge ældre menneskers liv. Den største positive effekt ved tilskuddet blev observeret hos personer, der led af D-vitaminmangel, beretter forskere fra University of Kansas i tidsskriftet American Journal of Cardiology. Resultaterne kan have betydning for de gældende anbefalinger, siger forskerne, idet der muligvis er behov for tilskud, der giver mindst 1.000 I.E. om dagen, hvis man skal undgå mangelsituationer.

“D-vitaminmangel er ret udbredt, så det kan være en god idé med kosttilskudsstrategier, der retter sig mod befolkningen som helhed”, skriver forskerne. “Men til dato er der kun udført meget få forsøg, der har vurderet effekten af D-vitamintilskud, og disse har ikke konsistent vist nogen sundhedsfremmende virkning. Det kan skyldes, at man anvendte for lave doser, eller ukendte faktorer. I mange af de tidligere forsøg med D-vitamintilskud har man anvendt doser på 400-800 I.E. (ca. 35 mg), hvilket muligvis ikke er nok til at sikre et optimalt serumindhold. Et mere passende dagligt tilskud ligger formentlig på 1.000-2.000 I.E. (35-70 mg)”.

Solskinsvitaminet

D-vitamin i den naturlige form D3 – også kaldet cholecalciferol – er mest anvendt. Menneskekroppen danner ganske vist D-vitamin, når den udsættes for solskin, men i vintermånederne er der så lidt sollys under de nordlige himmelstrøg, at kroppen slet ikke producerer vitaminet, og det betyder, at kosttilskud og berigede fødevarer af mange anses for at være den bedste måde at øge indtaget af D-vitamin på.

D-vitaminmangel hos voksne menes at kunne fremskynde eller forværre afkalkning af knoglerne (osteopeni), knogleskørhed (osteoporose), muskelsvaghed, knoglebrud, autoimmune sygdomme, smitsomme sygdomme og kredsløbslidelser. Der findes også beviser for, at vitaminet kan reducere forekomsten af diabetes type I og II.

Ny analyse

Under ledelse af James Vacek, MD, undersøgte forskerteamet, hvordan D-vitaminmangel og evt. tilskud kan påvirke risikoen for sygdom og død hos 10.899 personer med en gennemsnitsalder på 58. Deltagerne blev klassificeret som D-vitaminfattige, hvis deres blodindhold af varianten 25 (OH)D lå lavere end 30 ng/ml.

Resultaterne viste, at det gennemsnitlige D-vitaminniveau var 24 ng/ml, og at 70 % af forsøgsdeltagerne manglede vitaminet. Forskerne bemærker, at manglen hang sammen med et signifikant højere antal kredsløbsrelaterede sygdomme som forhøjet blodtryk, sygdomme i hjertets kranspulsårer og diabetes. Desuden var risikoen for at dø (uanset årsag) 164 % højere hos personer med D-vitaminmangel, bemærker de. Derimod oplevede tilskudsgruppen en 61 % forøgelse af levetiden.

“Der er behov for langtidsstudier med forskellige D-vitamindoseringer til både raske og syge, før man endeligt kan fastlægge D-vitamintilskuddets rolle overordnet set”, skriver forskerne. “Vores forsøg tyder på, at der er en signifikant sammenhæng mellem brugen af D-vitamintilskud og øget overlevelse hos personer, der mangler vitaminet, og det støtter den potentielle, sundhedsfremmende effekt af denne intervention”.

D-vitamin kan være med til at forlænge dit livLæs også
D-vitamins sundhedsfremmende egenskaber
D-vitamin reducerer risikoen for Alzheimers
D-vitamin bremser udviklingen af Parkinsons
D-vitamin reducerer inflammation
Mental svækkelse kan skyldes mangel på D-vitamin
Calcium og D-vitamin kan påvirke mængden af kropsfedt
For lidt D-vitamin skader hjerte og kredsløb
D-vitamin medvirker til regulering af diabetes
Naturligt lys giver højere karakterer

Kilde
Vacek JL, Vanga SR, Good M, Lai SM, Lakkireddy D, Howard PA. Vitamin D deficiency and supplementation and relation to cardiovascular health. American Journal of Cardiology, bd 109, nr. 3, s. 359-363.