D-vitamin Folkesundhed

D-vitamin mod bryst- og tyktarms­kræft

Helt op mod 50 % af alle tilfælde af bryst- og tyktarmskræft kan forebygges ved øget indtagelse af D-vitamin, viser et forsøg, som dermed støtter de fortsatte krav om højere øvre grænser for indtagelse af næringsstoffet.

I augusttillægget til tidsskriftet Nutrition Reviews har forskere fra University of California San Diego (UCSD) offentliggjort indsamlede data fra observationsstudier, der viser en omvendt forbin­delse mellem blodets indhold af 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) og bryst- og tyktarmskræft. De er gået et skridt videre med tidligere resultater ved at kigge nærmere på dosis-reaktionsforholdet mel­lem blodets indhold af 25 (OH)D og risikoen for de to sygdomme.

Resultaterne bekræfter, hvad branchen og forskerne længe har påstået: At befolkningen ikke indta­ger tilstrækkelige mængder D-vitamin, og at næringsstoffet bør gøres langt mere tilgængeligt for forbrugerne gennem mere oplysning og øgede øvre grænser for indtagelse.

Ifølge analysens forudsigelser vil en 50 % reduktion i antallet af tilfælde af tyktarmskræft i USA kræve, at befolkningen indtager 2.000 I.E. D-vitamin dagligt, og en 50 % reduktion i antallet af brystkræfttilfælde vil kræve 3.500 I.E. dagligt. “Disse tal for kræftrisikoen tyder på, at den øvre grænse bør sættes op, da der er en betydelig for­del – og ingen påviste ulemper – ved indtagelse af D3-vitamin under 10.000 I.E. pr. dag”, skriver forfatterne til forsøgsrapporten.

Mangel på D-vitamin rammer især indbyggere under koldere himmelstrøg, fordi sollyset tilskynder til dannelse af D-vitamin i menneskekroppen. Er man ikke i tilstrækkelig grad udsat for solens strå­ler, så der produceres D-vitamin med efterfølgende indvirkning på blodets 25 (OH)D-niveau, bør man sørge for at få et tilskud af vitaminet.

Hos voksne kan D-vitaminmangel føre til osteopeni (lav knoglemængde), osteoporose (knogle­skør­hed), svage muskler, brud, kræft, autoimmune sygdomme, infektioner og kredsløbsproblemer.

Ifølge analysen er den gennemsnitlige indtagelse af D-vitamin for voksne kun på 230 I.E. pr. dag – hvilket står i skarp kontrast til forskernes anbefalede dosis på 2.000 I.E. pr. dag. Desuden stiller man spørgsmålstegn ved den type D-vitamin, der anvendes. “Brugen af ergocalciferol (D2), som er populær i Europa og indgår i nogle af de førende amerikanske multivitaminmærker, bør omgående erstattes af D3-vitamin”.

Når alle op på et blodindhold på 25 (OH)D på ≥ 55 ng/ml, vil man efter forskernes påstand alene i Nordamerika kunne undgå mindst 60.000 tilfælde af kræft i tyk- og endetarmen og yderligere 85.000 tilfælde af brystkræft.

Læs også
D-vitamin og kræftforebyggelse
D-vitamin mod bivirkninger ved kemoterapi?
D-vitamin mod metabolisk syndrom
Vitaminer og sund livsstil øger chancen for at overleve brystkræft
Magnesium kan måske reducere risikoen for tyktarmskræft
Blåbær og forebyggelse af kræft i tyktarmen
D-vitamin og calcium beskytter mod knoglebrud

Kilde
Garland CF et al. What is the dose-response relationship between vitamin D and cancer risk? Nutrition Reviews 65;8 (tillæg):91-95, 2008.