D-vitamin

Overlæge i angreb på Sundhedsstyrelsen om danskernes behov for D-vitamin

“Når Sundhedsstyrelsen siger, at der ikke er dokumentation for virkningen, så skyldes det, at deres referencer er undersøgelser, hvor der brugt for lave doser af D-vitamin. Og dermed virker det ikke. Det gør det kun ved højere doser”, udtaler Henrik Hey, overlæge ved Vejle Sygehus og en af Danmarks førende eksperter inden for D-vitaminforskningen.

Han fortæller, at målinger foretaget i juni, altså om sommeren, viser, at 37 % af danskerne har et for lavt D-vitaminniveau i forhold til internationale anbefalinger.

International forskning viser, at hvis man giver patienter, der er i risiko for at udvikle Type II diabetes, et højt tilskud af vitamin D, kan man udsætte udviklingen af sygdommen.

Kilde
Dagens F
ødevarenyheder, den 31. maj 2012.