D-vitamin Psoriasis

Psoriasis og D-vitamin

Blodets indhold af D-vitamin (1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D)) var betydeligt lavere hos 17 pati­enter med dissemineret psoriasis sammenlignet med raske kontrolpersoner af samme køn og alder (22,3 pg/ml vs. 35,0 pg/ml) og sammenlignet med 15 patienter med moderat udbredt psoriasis (22,3 pg/ml vs. 38,3 pg/ml). Patienter med dissemineret psoriasis udviste en reduktion i blodkoncentrationen af 1,25(OH)2D, som er kendt for at spille en rolle ved differentiering og formering af de hud­celler, som spiller en vigtig rolle for den cellemodning og -formering, der kan iagttages i hud, der er angrebet af psoriasis.

I et klinisk forsøg blandt syv patienter med psoriasis vulgaris har topisk 1 alfa-hydroxycholecalci­ferol (D3-vitamin) haft det resultat, at fire ud af de syv patienter oplevede fuldstændig remission og markant forbedring, og to andre patienter oplevede en minimal forbedring af hudlæsionerne i be­handlingsperioden. Der blev ikke meldt om nogen former for bivirkninger i løbet af perioden.

D-vitamin spiller en rolle ved psoriasisNatur-Drogeriet A/S forhandler D3-vitamin i to styrker, hhv. 35 og 85 mikrogram.

Læs også
Psoriasis – en arvelig sygdom med mange ansigter
Fakta om psoriasis
Mangelsymptomer: Vitaminer, mineraler, fedt og proteiner
D-vitamin – får du nok?
D-vitamins sundhedsfremmende egenskaber
Boragoolie – eliksir mod eksem og psoriasis
Psoriasis kan afhjælpes med nigellafrøolie
Forbrugererfaring: Hvidløg mod psoriasis

Kilde
Staberg B et al. Abnormal Vitamin D Metabolism in Patients With Psoriasis, Acta Derm Venereol, 1987;67(1):65-68.
Takamoto S et al. Effect of 11 Alpha-Hydroxycholecalciferol on Psoriasis Vulgaris: A Pilot Study. Calcif Tissue Int, 1986;39(6):360-364.