D-vitamin

D-vitamin holder humøret højt hos ældre

Nye forskningsresultater tyder på, at du kan give dit humør et skub i den rigtige retning og beskytte dig mod depression ved at spise mere D-vitamin.

Et lavt indhold af D-vitamin i kroppen og et øget blodindhold af parathyroidea-hormon (PTH) havde en sammenhæng med øget forekomst af depression blandt 1.282 plejehjemsbeboere i alderen 65-95 år. Det viser resultater offentliggjort i Archives of General Phychiatry. “Dette store, befolkningsbaserede forsøg viser for første gang en sammenhæng mellem status på/omfang af depression og nedsat serumindhold af 25(OH)D og øget serumindhold af PTH hos ældre medborgere”. Sådan skriver forfatteren til forskningsrapporten Witte Hoogendijk fra Vrije Universiteit Amsterdam.

Hvis forsøgsresultaterne kan genskabes i andre forsøg, vil man kunne føje endnu et punkt til den lange liste over vitaminers sundhedsfremmende egenskaber. Vitaminer giver sunde knogler og sundt kredsløb, beskytter mod visse kræftformer og forbedrer muskelstyrken – og giver nu måske også en sund hjerne.

Desuden har en metaanalyse foretaget af Bruce Arnes og Joyce McCann fra Children’s Hospital and Research Center Oakland sat fokus på vitaminets rolle for hjernens sundhed. De noterede sig, at der findes mange D-vitamin-receptorer overalt i hjernen. Ifølge metaanalysen har tidligere forsøg vist, at vitaminet påvirker proteiner i hjernen. Disse proteiner har direkte indflydelse på indlæring og hukommelse, motorisk kontrol og endog modeadfærd og social adfærd. Depression hos ældre er ret almindeligt forekommende og kan øge risikoen for eller forværre medicinske sygdomme og kan endog øge dødeligheden.

Nye data

Hoogendijk og hans kolleger målte blodindholdet af D-vitamin (25(OH)D) og PTH hos frivillige deltagere i det såkaldte Longitudinal Aging Study Amsterdam. I hele følgegruppen var der

 • 26 med alvorlig depression
 • 169 med mild depression
 • 1.087, som ikke led af nogen form for depression.

Forskerne noterer, at det gennemsnitlige blodindhold af 25(OH)D var 21 ng/ml og det gennemsnitlige PTH-indhold var 3,6 pg/ml. Blandt deltagere med alvorlig eller mild depression lå blodindholdet af 25(OH)D 14 % lavere. PTH-niveauet var i gennemsnit hhv. 5 og 33 % højere sammenlignet med ikke-depressive deltagere.

“Fra patientens synspunkt kan vores resultater have klinisk relevans, fordi forekomsten af mild depression hos ældre er høj (13 %). Såvel nedsat serumindhold af 25(OH)D samt øget serumindhold af PTH kan i teorien behandles med et højere kostindtag af D3-vitamin eller kalk og øget udsættelse for sollys”, siger Hoogendijk. “De underliggende årsager til D-vitaminmangel, fx mindre solpåvirkning, fordi man ikke opholder sig udenfor, anderledes boligforhold eller påklædningsvaner og nedsat vitaminindtag kan være sekundært til depression. Men depression kan også være konsekvensen af dårlig D-vitaminstatus”, skriver forfatterne.

“Der bør gennemføres forsøg over længere tid med gentagne vurderinger for at undersøge, om nedsat 25(OH)D-indhold og øget PTH-indhold i blodet forårsager depression eller er en konsekvens deraf,” konkluderer de.

Eksperter ønsker højere referenceindtag

Flere og flere – både i videnskabelige kredse og i befolkningen – ønsker de nuværende anbefalinger på 5 mikrogram (=200 internationale enheder) D-vitamin om dagen for børn og ældre sat op til 50 år øget til 20-25 mikrogram. På grund af lave kostmængder og mangel på solskin viser nogle skøn, at helt op til 60 % af befolkningen på de nordlige breddegrader kan mangle D-vitamin.

Hos voksne kan D-vitamin-mangel fremme eller forværre

 • osteopeni (let afkalkning af knoglerne)
 • osteoporose (knogleskørhed)
 • muskelsvaghed
 • knoglebrud
 • almindelige kræftsygdomme
 • autoimmune sygdomme
 • smitsomme sygdomme
 • kredsløbssygdomme.

D-vitamin kan medvirke til at holde humøret højt hos ældre

Læs også
D-vitamin forlænger dit liv
D-vitamin kan lindre din vinterdepression
D-vitamin giver ældre livskvalitet
D-vitamin kan reducere antallet af faldulykker blandt ældre
Lys gør dig glad om vinteren
Bær kan holde ældres hjerner sunde
Multivitaminer giver ældre bedre knogler
D-vitamin reducerer risikoen for Alzheimers
Generation 65+ – sund med målrettet kost?
Det ældste menneske, der har levet

Kilde
Hoogendijk WJG, Lips P, Dik MG, Deeg DJH, Beekman ATF, Penninx BWJH. Depression Is Associated With Decreased 25-Hydroxyvitamin D and Increased Parathyroid Hormone Levels in Older Adults. Archives of General Psychiatry, maj 2008, bd 65, nr. 5.
FASEB Journal, bd 22, s. 982-1001.