D-vitamin Forkølelse, influenza og andre Infektioner

Lav D-vitaminstatus øger risikoen for lungebetændelse

Resultaterne af et nyt forsøg har vist, at en lav D-vitaminstatus (dvs. et lavt serumindhold af D-vitamin) er en risikofaktor for lungebetændelse. Et forskerteam under ledelse af Alex Aregbesola fra University of Eastern Finland undersøgte data fra 723 mænd og 698 kvinder i alderen 53-73 år. Serumindholdet af D3-vitamin blev målt ud fra blodprøver taget i 1998-2001, hvor ingen af patienterne havde lungebetændelse, andre lungesygdomme eller kræft.

Man indsamlede data vedr. hospitalskrævende lungebetændelse hos de samme deltagere mellem 1998 og 2009 ved at sammenligne journaler med hospitalernes udskrivningsdokumentation. Den gennemsnitlige D3-koncentration i serum var 43,5 nmol/l ved forsøgets start, og den gennemsnitlige alder var 62,5 år. Resultaterne viste, at de deltagere, der lå blandt den laveste tredjedel med  hensyn til serumindhold af D3-vitamin, havde en 2,6 gange så høj risiko for at få lungebetændelse som de deltagere, der lå i den øverste tredjedel.

Risikoen for lungebetændelse viste sig også at stige med alderen og var højere hos mænd end hos kvinder.

Lav D-vitaminstatus øger risikoen for lungebetændelseNatur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i to styrker – hhv. 35 og 85 mikrogram.

Læs også
D-vitaminmangel øger risikoen for virusinfektion
D-vitamin kan mindske risikoen for luftvejsinfektion hos børn
D-vitamintilskud om vinteren kan beskytte mod influenza A
Dårlig mundhygiejne kan være årsag til lungebetændelse
D-vitaminmangel kan medvirke til afstødning af transplanterede lunger
D-vitamin reducerer inflammation
Zink beskytter ældre mod lungebetændelse
C-vitamin og lungebetændelse

Kilde
Aregbesola A et al. Serum 25-hydroxyvitamin D3 and the risk of pneumonia in an ageing general population. J Epidemiol Community Health. 2013;67:533-536.