D-vitamin Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet Muskler og led

D-vitaminmangel og muskelsmerter

Et studie har vist, at alle med vedvarende muskelsmerter har en høj risiko for at lide af D-vitaminmangel.

I studiet indgik 150 patienter af begge køn med vedvarende muskel- og knoglesmerter. Alle var i alderen 10-65 og fra store etniske grupper. Forskerne fra Minneapolis Universitys sundhedscenter målte deltagernes D-vitaminstatus ved hjælp af calcidiol i serum. Det viste sig, at 93 % af samtlige deltagere i undersøgelsen, både mænd og kvinder, manglede D-vitamin. Fem patienter, heraf fire under 35 år, havde så lidt D-vitamin i kroppen, at mængden ikke kunne måles. Årstiden var ikke af betydning.

Forskerne konkluderer, at alle patienter med vedvarende, uspecifikke smerter i muskler og knogler har en høj risiko for at komme til at lide under følgerne af uopdaget og ubehandlet, svær mangel på D-vitamin. Osteomalaci er en forstyrrelse i omsætningen af kalk og fosfor, der medfører nedsat kalkindhold i knoglerne. Optræder osteomalaci, før vækstlinjerne i knoglerne lukkes, kaldes det rakitis (engelsk syge). Symptomer ved osteomalaci er muskelsvækkelse, deforme knogler evt. med knoglebrud, og osteomalaci er en kendt årsag til vedvarende ikke-specifikke smerter i muskler og knogler. Derfor bør alle patienter med sådanne smerter undersøges for mangel på D-vitamin.

LMangel på D-vitamin kan give muskelsmerteræs også
Calcium og D-vitamin styrker muskulaturen
Fakta om vitaminer og mineraler
D-vitaminmangel øger risikoen for virusinfektion
Knogleskørhed – hvad er det, og hvad kan du gøre?
Q10 mindsker muskelsmerter ved kolesterolbehandling

Kilde
Mayo Clinical Proceedings, 2003.