Godt at vide Naturmidler

Naturmidler, lægemidler og interaktioner

Man hører ofte om interaktioner i forbindelse med indtagelse af lægemidler, men faktisk kan også naturmidler interagere med hinanden og med andre stoffer.

Hvad betyder interaktion?

Ved “interaktion” forstår man vekselvirkning mellem forskellige stoffer, der optages i organismen. Virkningerne kan være fx modsat rettede (antagonistiske), hæmmende (inhibitive), potenserende eller additive (synergistiske). Der kan bestå interaktion mellem forskellige lægemidler, naturlægemidler, fødevarer og alkohol.

Lægemidler er fremmede stoffer, som kroppen vil forsøge at skille sig af med. Det sker næsten altid ved, at kroppen benytter sig af enzymer, der omdanner det aktive stof i lægemidlerne til affaldsprodukter, som udskilles med urinen eller afføringen.

Interaktioner skyldes ofte, at enzymerne i leveren påvirkes. Der findes plantestoffer, som hæmmer leverens enzymer. Derved nedbrydes visse lægemidler langsommere,  og det kan resultere i overdosering eller forgiftning. Omvendt er der andre plantestoffer, der aktiverer leverenzymerne, så lægemidlerne nedbrydes hurtigere, og deres virkning svækkes.

Eksempler på interaktion

Nedenstående er eksempler på interaktion mellem naturlægemidler og lægemidler:

  • Naturmidler, lægemidler og interaktionerLakrids kan give bivirkninger i form af forhøjet blodtryk og ødemer (ophobning af vand i kroppen). Det kan påvirke effekten af vanddrivende og af blodtrykssænkende medicin og visse binyrebarkhormoner.
  • Rumopfyldende afføringsmidler som guar og loppefrø nedsætter den tid, maden og dermed også lægemidler er i mave-/tarmkanalen. Det kan derfor tænkes, at lægemidlet ikke får fuld effekt.
  • Ginkgo biloba, hvidløg, fiskeolie, alkohol, grøn te, hvidtjørn, acetylsalicylsyre, K- og E-vitamin kan forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

Perikon

Et af de naturlægemidler, der har været mest omtalt, er perikon. Der har været rapporteret om forskellige lægemidler, der svækkes, når de bruges samtidig med perikonpræparater. Det drejer sig bl.a. om

  • digoxin, der anvendes hos patienter med hjertesygdom
  • cyclosporin, der anvendes hos transplanterede patienter
  • theophyllin, der er et astmamiddel
  • forskellige blodfortyndende præparater
  • P-piller
  • indinavir, et virushæmmende middel, der bruges af patienter med HIV-infektion

Interaktioner opstår ligesom bivirkninger kun hos personer, der af genetiske eller andre grunde er særligt modtagelig for de ændringer, som lægemidlet medfører. Der er derfor ingen grund til at forvente alvorlige interaktioner, hvis man bruger perikon sammen med andre lægemidler.

Læs også
Tegn på depression – og naturmidler, der kan lindre
Loppefrø: Dosering, indtagelse og interaktioner
Carnitin og medicin-interaktion
Har du mere end én diagnose?
Perikon mod lette til moderate depressioner
Kliniske forsøg – den ultimative standard eller kejserens nye klæder?
Acetylsalicylsyre – ikke uden risiko
Hjertemagnyl reducerer ikke risikoen for blodpropper eller andre sygdomme