Godt at vide

Medicinforsøg på dyr og mennesker

I forbindelse med frigivelsen af diabetesmidlet Victoza gav gnavere i Måløv Novo Nordisk en alvorlig forsinkelse. Nogle af dem havde måske fået kræft af medicinen, og det fik de amerikanske sundhedsmyndigheder til at trække i håndbremsen og udskyde godkendelsen. Det er især den slags uventede bivirkninger, de tusindvis af rotter og mus skal afsløre. Det er faktisk deres eksistensberettigelse. Ny medicin SKAL nemlig afprøves i både levende gnavere og ikke-gnavere, før det må testes på mennesker.

Dyreforsøgstilsynet holder øje med, om forsøgsdyrene behandles ordentligt. I 2008 blev der i Danmark anvendt i alt 297.568 dyr til forsøg, svarende til et fald på godt 7 % fra året før. Otte ud af ti dyr er mus eller rotter. Derudover er der brugt især fisk, grise, fugle, kaniner, marsvin, hunde og katte. Langt de fleste af dyrere er raske, og kun et lille antal er genmodificeret og påført en sygdom.

Novo Nordisk opdrætter ikke dyrene selv, men køber dem af folk, der har specialiseret sig i det.

Testfaserne i kliniske forsøg på mennesker

Når en forsker i laboratoriet har fundet en lovende lægemiddelkandidat, tester han det i såkaldte prækliniske forsøg på dyr. Først på gnavere, og hvis det går godt, bliver det testet i en ikke-gnaver, fx en gris eller en abe. Hvis det ser ud til, at det virker, som det skal og ikke er giftigt, skal det testes på mennesker:

Fase l

Lægemidlet gives til et begrænset antal raske mennesker for at se, om det virker, som man tror. Det primære mål er at sikre, at der ikke er uventede bivirkninger.

Fase 2

Man skal primært vise, at lægemidlet virker mod den pågældende sygdom, og derfor testes lægemidlet på patienter med sygdommen. Samtidig skyder man sig ind på den rette dosis.

Fase 3

Man afprøver lægemidlet i den rette dosis i ofte flere tusinde patienter. De data, man indsamler fra dette studie, danner grundlag for den endelige ansøgning om tilladelse til at få godkendt lægemidlet og herefter markedsført det.

Læs også
Læger betales af medicinalindustrien
Interessekonflikter i medicinalindustrien – et eksempel fra 2009
Medicinske forskere nægtet adgang til forsøgsdata
Kliniske resultater kan fordrejes
Genmanipulerede fødevarer – biologisk krigsførelse?
Bogomtale: Sandheden om farerne ved moderne medicin
Bogomtale: Medicinalindustrien er en mafia