Godt at vide

Sundhedsvæsenet begår de samme fejl igen og igen

Sådan lød meldingen i 2014 fra Patientombuddet, som var skuffet over, at fordelingen af forskellige typer fejl er nogenlunde den samme år efter år. Opfordringen var, at det nu er på tide, at lederne i sundhedsvæsenet også tager læring på baggrund af fejl alvorligt og sørger for at gennemføre tiltag, der kan forebygge fejl.

Det er nu ti år siden, at Lov om Patientsikkerhed trådte i kraft, og aldrig før har sundhedsprofessionelle indberettet så mange tilfælde, hvor det er gået galt. I 2012 blev der registreret ca. 155.000 utilsigtede hændelser og sidste år ca. 180.000. I starten omfattede pligten til at indberette til Dansk Patientsikkerhedsdatabase kun sundhedspersoner på hospitaler og sygehuse, men siden er det udvidet til at omfatte hele sundhedsvæsenet, og der er i alt rapporteret mere end en halv million hændelser.

Det er tal, som viser, at det alt for ofte går galt med medicinering af patienterne. Det gælder  på sygehusene, og det gælder ikke mindst i kommunerne. År efter år og desværre i nogle tilfælde med alvorlige følger for patienterne. Her er behovet ikke yderligere dokumentation, men en målrettet indsats overalt i sundhedsvæsenet.

Kilde
Ugeskr Læger 176/4, 17. februar 2014