Godt at vide

Grænseværdier for miljøgifte er ikke tilpasset børn

Grænseværdierne for kemikalier er i mange tilfælde for høje for børn.

Grænseværdierne er fastsat efter, hvad voksne kan tåle, men børn tåler slet ikke den samme mængde af kemikalier. En rapport fra WHO og EEA, Det Europæiske Miljøagentur, fastlægger, at et forurenet miljø kan være meget sundhedsskadeligt for børn. 40 % af alle sygdomme, der er relateret til et forurenet miljø, rammer børn under fem år. Det er bl.a. pesticider, som findes i mad, drikkevand og sommetider i jorden, som er grunden til disse sygdomme.

“Børn risikerer at blive udsat for mere end 15.000 syntetiske kemikalier, hvoraf næsten alle er udviklet inden for de seneste 50 år – i forurenet luft, både indendørs og udendørs, forurenet mad og vand, sundhedsfarlige bygninger, forurenede stoffer i legetøj, stråling og tobaksrøg”, lyder det fra EEA.

Læs også
PCB er blandt de 12 farligste miljøgifte i verden
Børneeksem – skyldes det forurening, kemikalier og unaturlig kost?
Pesticider og børns indtag af frugt og grønt
Flere vitaminer og mindre gift i økomad
TV øger børns risiko for hjertesygdom senere i livet

Kilde
Politiken, 24. april 2002.