Godt at vide Sport og motion

Virkningen af colostrum på cykelrytteres træningsindsats

Målet med det heromtalte forsøg var at undersøge indflydelsen af en lav dosis bovint colostrum-tilskud på en gruppe cykelrytteres træningsindsats . Forsøget løb over en 10 ugers periode, inkl. 5 dage med højintensiv træning (HIT).

Beskrivelse af fosøget

I løbet af 7 dage med indledende tests gennemførte 29 meget veltrænede, mandlige cykelryttere

  • en VO2max-test (test af maksimalt iltoptag)
  • en udmattelsestest ved 110% af det maksimale iltoptag og
  • en 40 km tidstest.

Cykelrytterne fik derefter enten kosttilskud (n = 14,10 g colostrumprotein-kon­centrat pr. dag) eller placebo (n = 15, 10 g valleprotein pr. dag). Samtidig genoptog de deres normale træning. Efter 5 uger med tilskud vendte cykelrytterne tilbage til laboratoriet til endnu en testrunde. Derefter gennemgik de 5 på hinanden følgende dage med HIT (uge 8) efterfulgt af endnu en række træningstests (uge 9).

Resultater

Økologisk Muno Colostrum kan påvirke din træningsindsatsColostrums indflydelse på de 40 km tidstest under normal træning var uklar (uge 7: 1±3,1%, uge 9: 0,1±2,1%; gennemsnitlig ±90% troværdighedsgrænse). Men ved slutningen af HIT-perioden gav colostrum-tilskud – sammenlignet med placebo – følgende resultater:

  • en 1,9±2,2% forbedring fra forsøgets start ved 40 km tidstest
  • en 2,3±6,0% forøgelse i tidstestens intensitet (% VO2max)
  • vedligeholdelse af hjerterytmen under tidstesten (2,5±3,7%).

Desuden forhindrede colostrum-tilskuddet en nedgang i det maksimale iltoptag efter HIT-perioden (4,6±4,6%).

Konklusion

En lav dosis bovint colostrum-tilskud forbedrede resultatet af en 40 km tidstest i en HIT-periode og fastholdt det maksimale iltoptag efter 5 på hinanden følgende dage med HIT.

Læs også
Muno Colostrum til bedre sportspræstationer
Muno Colostrum – et naturligt tilskud til vores sundhed
Colostrum – det, der skal til for at få et sundt liv
Ærteprotein er nyttigt for sportsfolk – og alle andre…
Sportsfolk skal have fedt

Kilde
Shing, CM, Jenkins, DG, Stevenson L og Coombes JS: The influence of bovine colostrum supplementation on exercise performance in highly trained cyclists. School of Human Movement Studies, the University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, Qld 4072, Australia og Centre for Phytochemistry and Pharmacology, Southern Cross University, Lismore, NSW 2480, Australia.