Sport og motion

God kondition modvirker stress

I en ny finsk undersøgelse har forskerne set nærmere på, om der er en sammenhæng mellem, hvor god kondition man er i, og hvor stresset man er på sit arbejde. Forskerne testede en gruppe læreres kondition samt stressniveauet på deres respektive arbejdspladser.

Resultaterne viste, at der er en klar sammenhæng mellem stressniveau og kondition. Jo bedre kondition man er i, des mindre stresset er man også. Forklaringen er, at god kondition giver færre muskelspændinger i kroppen, lavere puls og lavere blodtryk.

Læs også
Stress forårsager mange sygdomme
Stress kan være årsag til diabetes
Pas på skader, når du motionerer stress væk
Mænd og kvinder stresser lige meget
Motion styrker dit mentale helbred
Kondition vigtigere end vægt
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred

Kilde
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2007.