Sport og motion

Bevæg dig – og hold krop og hjerne i god form

I et engelsk tidsskrift for sportsmedicin fremføres det, at den væsentligste grund til, at folk ældes, er mangel på moti­on og anden legemlig aktivitet.

Også ten­densen til nedsat hjernefunktion i form af dårlig hukommelse og koncentrationsevne mm. er afhængig af graden af legem­lig aktivitet. Dette stemmer udmærket overens med det ældgamle grundprincip, at alt det, der bruges, holdes rimeligt sundt og i orden, mens alt det, der ikke bruges, bliver slapt, visner og dør.

Både muskler, sener, led, knogler, ryg, hjerte og hjerne skal holdes i gang for at bevare sundheden.