Sport og motion

Kondition vigtigere end vægt

God fysisk kondition kan være en markør for nedsat dødelighed blandt ældre, uafhængigt af deres vægt. Det viser en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Medical Association.

Amerikanske forskere gennemførte et studie for at undersøge, hvordan fy­sisk kondition og over­vægt påvirker dødeligheden blandt ældre. I studiet indgik ca. 2.600 personer over 60 år, en femtedel var kvinder. 450 personer døde i løbet af de 12 år, studiet va­rede. Resultaterne viser, at de, der døde, var ældre, havde dårlig fysisk kondi­tion og flere risikofaktorer for hjerte-/karsygdomme, sammenlignet med de personer, der overlevede. Derimod var der ikke sig­nifikante forskelle, hvad angår kropsmål som ma­veomfang og BMI.

De deltagere i studiet, der havde den bedste kon­dition, havde oftere færre risikofaktorer for hjerte-/karsygdom som forhøjet blodtryk, diabetes eller højt kolesterol sammen­lignet med deltagere med dårligere kondition. Vel­trænede deltagere havde oftest lavere dødelighed end utrænede i forskellige grupper inddelt efter vægt. Veltrænede over­vægtige personer med BMI mellem 30 og 35 hav­de lavere risiko for at dø af alle årsager i forhold til utrænede normalvægtige og slanke. På baggrund af resultaterne mener for­skerne, at læger bør over­veje betydningen af at be­vare fysisk kondition has ældre ved at anbefale dem regelmæssig fysisk aktivitet – uanset deres vægt.

Læs også
Selv let fysisk aktivitet er godt for dit helbred
God kondition modvirker stress
Verdens vægtproblemer
Valleprotein hjælper dig til at holde vægten – uden afsavn
Kom i form – og bliv i form
Løb dig i form
Grøn te giver god kondition

Kilde
Journal of the American Medical Association
2007; 298: 2507-7516