Sport og motion

Regelmæssig træning giver ældre 25 % færre smerter

Det er nu bekræftet, at folk, der træner regelmæssigt, oplever i snit 25 % færre muskel- og ledsmerter på deres gamle dage end folk, der er mindre aktive. Det viser en undersøgelse offentliggjort i Arthritis Research & Therapy.

Et hold af forskere fra Stanford Universitet har igennem 14 år fulgt en gruppe af løbere og en kontrolgruppe og sammenlignet niveauet af smerte i de to grupper. I alt inkluderede undersøgelsen 866 deltagere: 492 medlemmer af Runners’ Association og 374 kontroldeltagere. Delta­gerne var i gennemsnit midt i 60’erne, da undersøgelsen startede. Hvert år udfyldte de et spørgeskema, som handlede om deres hel­bredsmæssige status, motionsvaner og skadeshistorie.

Resultaterne viser, at størstedelen af de fysisk aktive deltagere i gennemsnit mo­tionerede mellem 355 og 2.119 minutter om ugen i løbet af under­søgelsesperioden, mens kontrolgruppen trænede væsentlig mindre.

Efter at have justeret for konfunderende faktorer som køn, alder, vægt og helbredsmæssig status, viste resultaterne, at smerterne steg i begge grupper over tid. Men medlemmerne af the Runners’ Association op­levede 25 % færre smerter i bevægeapparatet i forhold til kontrolgruppen. Reduktionen blev fastholdt igennem hele forsøgsperioden og det på trods af, at brud, som normalt er en signifikant smerteindi­kator, var en anelse mere almindelig blandt løberne, konkluderer for­skergruppen.