Sport og motion

Et højt dagligt energiforbrug giver dig et længere liv

At motion giver dig flere leveår i lommen, er almen viden. Men for at finde ud af, om et højere dagligt energiforbrug i sig selv får dig til at leve længe, undersøgte ameri­kanske forskere en gruppe mennesker mellem 62-82 år.

Forskerne målte gruppens daglige energiforbrug i en periode på seks år. De blev opdelt i tre grupper, alt efter hvor meget energi de brugte om dagen.

Resultaterne viste, at de personer, som lå i gruppen med det højeste daglige energiforbrug, havde 69 % en lavere risiko for at dø i perioden. De havde desuden en lavere fedtprocent end personerne med det laveste daglige energiforbrug.

Kilde
JAMA, 2006