Sport og motion

Et højt dagligt energiforbrug giver dig et længere liv

At motion giver dig flere leveår i lommen, er almen viden. Men for at finde ud af, om et højere dagligt energiforbrug i sig selv får dig til at leve længe, undersøgte ameri­kanske forskere en gruppe mennesker mellem 62-82 år.

Forskerne målte gruppens daglige energiforbrug i en periode på seks år. De blev opdelt i tre grupper, alt efter hvor meget energi de brugte om dagen.

Resultaterne viste, at de personer, som lå i gruppen med det højeste daglige energiforbrug, havde 69 % en lavere risiko for at dø i perioden. De havde desuden en lavere fedtprocent end personerne med det laveste daglige energiforbrug.

Læs også
Motion er effektivt mod 27 sygdomme
Mangel på motion er lige så sundhedsskadeligt som rygning og overvægt
Træning er godt mod fedtdepoter og hjertesygdom
Dyrk motion i alderstilpassede mængder
Næringsstoffer til mitokondrierne = mere energi
Selv let fysisk aktivitet er godt for dit helbred
Regelmæssig motion sænker leptinniveauet – og det er godt for dig!
Udregn din forventede levealder

Kilde
JAMA, 2006