Sport og motion Sund kost og livsstil

Motionsløbere lever længere

Dansk undersøgelse beviser at motionister har lavere dødelighed. Undersøgelsen beviser, at for hver eneste motionsløber, der dør, er der tre ikke-løbere, der dør – når der statistisk er korrigeret for, at der er flere ikke-løbere end løbere blandt danskerne.

“Ikke-løbernes dødelighed er med andre ord tre gange så høj”, siger tidligere hjertelæge Peter Schnohr. Og mens motion er vigtigt, viser undersøgelsen, at det at sidde stille er decideret skadeligt for helbredet.

“Undersøgelsen viser, at det er mindst ligeså farligt at sidde i lænestolen og altså ik­ke motionere, som det er at ryge 20 cigaretter om dagen”, siger Peter Schnohr. Han var i 1969 med til at starte det store Eremitageløb i Klampenborg, og her døde en 46-årig mand af anstrengelserne kort efter løbet. Sammen med en række andre dødsfald ved motionsløb ver­den over fik det en masse til at tro, at løb var direkte farligt. Det fik Peter Schnohr til at medtage motionsløb som en af faktorerne i en stor sund­hedsundersøgelse af befolk­ningen, der fik navnet østerbro­undersøgelsen, fordi hoved­parten af de undersøgte kom fra denne københavnske by­del.

Undersøgelsen startede i 1976, og 25 år efter kunne lægerne i Ugeskrift for Læger oplyse, at motionsløb altså er sundt og livsforlæn­gende. Undersøgelsen af de tusindvis af danskere fortsæt­tes, og på længere sigt vil lægerne også kunne fastslå, hvor stor en træningsmæng­de der er optimal, og hvor hårdt og ofte der skal trænes for sundhedsmæssigt at få mest ud af anstrengelserne – men allerede nu kan folkene bag Østerbro-undersøgelsen fastslå, at der skal arbejdes, hvis man vil have noget ud af det.

Peter Schnohr understre­ger, at der skal lægges kræfter i, når der skal opnås en effekt. “Det er selvfølgelig meget bedre at gå en tur end at sidde stille. Så snart motionsmæng­den øges, så falder dødelighe­den. Det skal ikke nødvendig­vis gøre ondt, men man skal altså kunne mærke anstren­gelserne. Det nytter ikke me­get bare at gå en tur op ad det lokale strøg. Man skal være lidt forpustet, for at det nytter noget”, fastslår Peter Schnohr.

Han har også et bud på, hvor lang tid, man skal motio­nere. “Vores foreløbige data vi­ser en halv til en hel time om da­gen, og så er der jo mere end 23 timer til at sove eller sidde foran computeren eller fjern­synet”, siger Peter Schnohr.

Læs også
Mangel på motion er lige så sundhedsskadeligt som rygning og overvægt
Levetid: Jo mere du sidder ned, desto kortere lever du!
Løb mismodet væk
Så meget forbrænder du ved forskellige aktiviteter
Løb dig i form
Motion mod kræft
For meget TV-kiggeri øger risikoen for diabetes
Den legendariske Kaptajn Jespersen