Sport og motion Sund kost og livsstil

Levetid: Jo mere du sidder ned, desto kortere lever du!

Resultaterne af et forsøg med deltagelse af mere end 120.000 voksne amerikanere tyder på, at jo mere tid amerikanerne bruger på en af deres mest yndede fritidsbeskæftigelser – at sidde ned – jo kortere lever de. Og sammenhængen var tydelig, selv efter at forskerne havde set bort fra faktorer som svær overvægt og motion.

“Det er blot endnu en god grund til at rejse sig op og bevæge sig”, siger dr. Jay Brooks, leder af afdelingen for hæmatologi/onkologi ved Ochsner Health System i Baton Rouge, Louisiana. “Her gælder det samme som på andre områder i livet – vi er nødt til at se i øjnene, at de ting, vi gør (eller ikke gør) hver dag, har konsekvenser. Og har du et job, hvor du sidder meget, så er det sådan, men hver eneste gang du kan komme til at røre dig, er det godt. Det er dét, der er nøglen”.

Det er veldokumenteret, at motion har en sundhedsfremmende indvirkning på overvægt og fedme. Antallet af overvægtige og svært overvægtige har nået hidtil usete højder. Men ifølge baggrundsinformation til forsøget, der blev offentliggjort online d. 22. juli 2010 i American Journal of Epidemiology, er virkningen af at sidde som sådan ikke blevet udforsket særligt grundigt. Selvom adskillige forsøg har fundet en sammenhæng mellem den tid, man sidder ned, og stærk overvægt, diabetes type II, risiko for hjertesygdom og usund kost hos børn, er der langt færre, der har udforsket sammenhængen mellem det at sidde stille og samlet dødelighed, bemærker forskerne.

Forfatterne til forsøgsrapporten analyserede svarene på spørgeskemaer udfyldt af 53.440 mænd og 69.776 kvinder uden tidligere sygdom. De deltog i det såkaldte Cancer Prevention II-forsøg under American Cancer Society. Deltagerne blev fulgt i 14 år – fra 1993 til 2006.

Forskerne fandt frem til, at personerne havde større risiko for at dø af hjertesygdom end af kræft. Efter justering for en række risikofaktorer, bl.a. BMI og rygning, kunne man konstatere, at kvinder, der tilbringer seks timer om dagen siddende, har en 37 % større risiko for at dø i forhold til dem, der tilbringer mindre end tre timer om dagen på bagdelen. Hos mænd var risikoen øget med 17 %.

Motion – om det så bare er lidt hver dag – har en tendens til at mindske risikoen for at dø som følge af at sidde for meget, siger forskerne. Men det at sidde ned påvirker også i statistisk signikant grad risikoen for at dø efter justering for aktivitet. Personer, der sidder meget og ikke dyrker motion eller holder sig aktive, har en endnu højere risiko for at dø – 94 % for kvinder og 48 % for mænd.

Forsøgets ledende forfatter dr. Alpa Patel, epidemiolog fra American Cancer Society, siger, at den umiddelbare forklaring på sammenhængen er, at “jo længere du sidder, desto mindre energi bruger du, og det har konsekvenser som vægtøgning og fedme”. Og det påvirker stofskiftet og risikofaktorerne for en lang række forskellige sygdomme, siger hun.

Men også andre biologiske faktorer end vægtøgningen kan forklare sammenhængen. Der kommer hele tiden ny litteratur om begrebet “inaktivitetsfysiologi”. Når muskler, specielt i benene, “sidder ned”, kan de stimulere eller undertrykke forskellige hormoner, som derefter påvirker triglycerider, kolesterol og andre markører for hjerte- og andre former for sygdom, forklarer hun.

Læs også
Så meget forbrænder du ved forskellige aktiviteter
Du forbrænder kalorier, når du ligger stille – men ikke ret mange…
For lidt motion kan give bevægelsesproblemer for personer over 60
Livsstilsændringer og kosttilskud kan reducere din biologiske alder
Gå dig hjertesund
Motionsløbere lever længere
Genfejl – hvad kan man gøre ved dem?
Det er sundt at bo tæt på grønne områder
Faktorer, der øger sandsynligheden for at blive 100 år

Kilde
National Cancer Institute, http://www.cancer.gov/
Brooks J, Patel A, 22. juli 2010, online udgave, American Journal of Epidemiology