Sund kost og livsstil

Mindre salt giver bedre vejrtrækning

Astmatikere bør holde igen med saltbøssen, for et stort forbrug af salt kan gøre det sværere for dem at få vejret, viser en ny undersøgelse.

En engelsk forskergruppe har undersøgt, hvordan astmapatienter reagerer på et øget saltforbrug ved at måle deres evne til at puste luften hurtigt ud af lungerne. Metoden kaldes forceret ekspiratorisk volumen (FEV1) og giver et godt mål for den tillukning af bronkierne, som kendetegner astmasygdommen. Bronkierne er luftrørets forgreninger i lungerne.

10 astmapatienter fik vurderet deres gennemsnitlige saltforbrug ved en kostanalyse og ved måling af saltudskillelsen i urinen. Samtidig målte forskerne FEV1, efter at patienterne havde indåndet stoffet histamin, som fremprovokerer den sammentrækning af luftvejene, der giver vejrtrækningsbesvær. I den følgende måned fordoblede patienterne nu deres saltindtagelse, dels ved at spise mere saltholdig mad, dels ved at tage salttabletter. Efter denne periode med saltbelastning vurderedes FEV1 atter efter histaminprovokation.

Forsøget viste en betydelig forværring af FEV1 hos ni ud af 10 patienter efter saltbelastningen. Patienternes bronkier blev meget mere følsomme over for histamin.

Da histaminfølsomheden har sammenhæng med symptomerne på astma, tyder resultaterne af undersøgelsen på, at et højt saltforbrug kan bidrage til at forværre vejrtrækningen. Forskerne mener, at de muskelceller, der forsnævrer bronkierne ved astma, er ekstra følsomme over for salt, fordi den såkaldte natriumpumpe i cellemembranen er overaktiv. Salt består bl.a. af natrium og kan herved være med til at forværre tilstanden.

Lægerne påpeger, at yderligere forskning er nødvendig, før de kan vurdere saltets betydning.

Læs også
Salt i maden koster liv
Salt øger risikoen for hjerte-/karsygdomme
Astma – mulige årsager og hjælp til selvhjælp
Astma – meget at hente ved multitilskud af næringsstoffer
Lycopen beskytter imod anstrengelsesudløst astma
Træk vejret ordentligt!