D-vitamin Sund kost og livsstil

D-vitamin gavner tarmens mikroflora

D3-vitamin kan måske øge den bakterielle mangfoldighed i den øvre fordøjelseskanal og reducere mængden af opportunistiske patogener, viser et nyt østrigsk forsøg. Forskere fra Medical University of Graz rapporterer, at høje daglige doser af D3-vitamin i otte uger førte til en statistisk signifikant reduktion i mængden af bakterier om Pseudomonas spp.og Escherichia/Shigella spp.

“Den markante reduktion i mængden of gammaproteo-bakterier, som omfatter typiske, opportunistiske patogener, og forøgelsen i mangfoldigheden af fylotyper understøtter den gavnlige effekt af højdosis D3-vitamintilskud på menneskets tarmflora”, skriver forskerne. “Dette kan delvis forklare effekten af en D-vitaminholdig kost på inflammatoriske tarmsygdomme eller bakterielle infektioner og tilskynde til forsøg med D-vitamintilskud til denne type patienter”.

Forsøget i detaljer

Forskerne rekrutterede 16 raske personer til deltagelse i et ublindet pilotforsøg. Deltagerne fik taget prøver af tarmkanalen fire forskellige steder, startende med mavesækken og videre til en afføringsprøve, før og efter at de fik en høj dosis D3-vitamin i otte uger. Dosis i de første fire uger var 980 I.E. og i de næste fire uger 490 I.E. pr. kg kropsvægt pr. uge.

Resultaterne viste, at tarmfloraen i den øvre del af fordøjelseskanalen blev ændret som resultat af D3-tilskuddet. Tilskuddet havde også forbindelse til et signifikant højere antal CD8+ T-immunforsvarsceller i den øvre fordøjelseskanal, hvilket kan have været årsagen til den observerede reduktion i mængden af gammaproteo-bakterier, siger forskerne.

“CD9+ T-celler har det højeste ekspressionsniveau af [D-vitaminreceptorer] sammenlignet med andre immunforsvarsceller, hvilket tyder på, CD8+ T-cellefunktion reguleres også af D-vitamin”, skriver de. “Calcitriol [også kendt som 1,2S-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D), den hormonelt aktive metabolit af D-vitamin] påvirker produktionen of cytokiner i menneskelige CD8+ T-celler og er kendt for at fungere som et stopsignal i inflammatoriske processer. CD9+ T-celler er også i stand til direkte at ødelægge beskadigede eller inficerede værtsceller og dermed sænke antallet af proinflammatoriske celler. Ved at svække et inflammatorisk miljø med D3-vitamin kan man reducere fordelene for opportunistiske patogener som Escherichia/Shigella eller Pseudomonas, som er udviklingsmæssigt bedre tilpasset til inflammation og kan udkonkurrere kommensale bakterier. Et lav-inflammatorisk miljø tillader nyttige bakterier som Bacteroidetes at udkonkurrere opportunistiske patogener, og det resulterer i øget fylotype-mangfoldighed som påvist i dette forsøg”.

Natur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i tre forskellige styrker: 25 mikrogram vegetabilsk, samt 35 og 85 mikrogram.

Læs også
D-vitamins sundhedsfremmende egenskaber
Tarmfloraen – hvorfor er den så vigtig?
Tarmen kan være årsag til mange sygdomme
For lidt D-vitamin skader hjerte og kredsløb
D-vitamin kan reducere antallet af faldulykker blandt ældre
Sammenhæng mellem D-vitaminmangel og knogleskørhed
Nyfødte kan have behov for ekstra D-vitamin
Rygning og kræft i tarmen

Kilde
Bashir M et al. Effects of high doses of vitamin D3 on mucosa-associated gut microbiome vary between regions of the human gastrointestinal tract. European Journal of Nutrition, juni 2016, bd. 55, udg. 4, s. 1479-1489.