D-vitamin Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet

D-vitamin kan måske bremse multipel sklerose

Et højt kropsindhold af D-vitamin kan måske have en sammenhæng med en lavere risiko og reduceret sygdomsaktivitet for multipel sklerose (MS), viser forskningsresultater. Forsøget, der er offentliggjort i tidsskriftet JAMA Neurology, gik ud på at undersøge, om serumindholdet af 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) er tegn på senere sygdomsaktivitet hos personer med tidlige stadier af MS – eller de første tegn på MS (klinisk isoleret syndrom).

Beskrivelse af forsøget

Under ledelse af professor Alberto Ascherio fra Harvard School of Public Health vurderede forskerteamet data fra 465 deltagere. Resultaterne viser, at et højere serumindhold af 25(OH)D var tegn på reduceret MS-aktivitet og langsommere udvikling af sygdommen.

“Blandt MS-patienter, der primært bliver behandlet med interferon beta-Ib, er et lavt indhold af 25[OH]D tidligt i sygdomsforløbet en stærk risikofaktor for MS-aktivitet og -udvikling på langt sigt”, skriver Ascherio og hans kolleger.

Forskerteamet bemærkede, at MS er en almindelig årsag til neurologiske handicaps – og de tilføjer, at D-vitaminstatus er sat i forbindelse med sygdomsprocessen i adskillige tidligere forsøg. Nogle af disse har antydet, at personer med D-vitaminmangel måske har en øget risiko for sygdommen, mens tilskud af vitaminet ifølge andre kan medvirke til at lette symptomerne.

De nye forskningsresultater anvendte data fra det såkaldte BENEFIT-forsøg (Betaferon/Betaseron in Newly Emerging multiple sclerosis For Initial Treatment) til at vurdere, om D-vitaminstatus – målt som serumindhold af 25[OH]D – havde en sammenhæng med en senere risiko for sygdomsudvikling hos i alt 465 deltagere, der blev fulgt i op til fem år med MR-scanning.

Forsøgsresultater

Ascherio og hans team påviste, at en forøgelse på 50 nmol/l i et gennemsnitligt blodindhold af  25[OH]D i løbet af de første 12 måneder synes at give en 57 % lavere risiko for nye aktive hjernelæsioner, 57 % lavere risiko for tilbagefald, 25 % lavere årlig forøgelse af omfanget af T2-læsioner og 0,41 % lavere årligt tab af hjernevolumen fra 12.-60. måned i opfølgningen.

D-vitamin kan måske bremse udviklingen af MSNatur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i to varianter: Tabletter med hhv. 35 og 85 mikrogram.

Læs også
D-vitamin kan hjælpe sklerosepatienter
Multipel sklerose og D-vitamin
Multipel sklerose og amalgamplomber i tænderne
D-vitaminmangel kan fremskynde problemer med mobiliteten
D-vitaminmangel øger smerterne i gigtramte knæ
Testosteron beskytter mod sklerose
Periodisk faste – er det noget for dig?

Kilde
Vitamin D as an Early Predictor of Multiple Sclerosis Activity and Progression. JAMA Neurology, doi: 10.1001/jamaneurol.2013.5993.