Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet Naturmidler

Boragoolie – effektiv mod leddegigt

Boragoolie har vist sig at være yderst effektiv som led i behandlingen af leddegigt.

Hvad er leddegigt?

Leddegigt er en betændelsestilstand i leddene – en sygdom, som har stor indflydelse på patientens liv. Den påvirker alt fra evnen til at udføre dagligdags opgaver til muligheden for at kunne beholde sit arbejde. 70 % af de personer, som lider af leddegigt, er klassificeret som moderat til svært handicappede med hensyn til at kunne udføre almindelige handlinger.

Der findes flere end 100 former for leddegigt, bl.a. osteoarthritis, rheumatoid arthritis, spinal arthritis og lupus. Fælles for alle er, at de smertefulde og forkrøblende symptomer får de ramte til at søge lindring på mange forskellige måder.

Hvordan behandler man leddegigt generelt?

Boragoolie - effektiv mod leddegigt

Den mest almindelige form for lindring er non-steroide anti-inflammatoriske præparater (NSAID), som fås både i håndkøb og som lægeordineret medicin. Eksempler på disse præparater er aspirin, diclofenac (Voltaren), ibuprofen (Ipren), naproxen og piroxicam (Felden). Selvom disse præparater ganske vist lindrer smerterne, så kan 10-50 % af leddegigtpatienterne ikke tåle NSAID-behandling på langt sigt på grund af bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter mavesmerter, diarré, oppustethed, halsbrand og mavebesvær. Tæt ved 30 % af de patienter, som langtidsbehandles med NSAID-præparater, udvikler mavesår, som kan føre til alvorlige indre blødninger og i sidste ende er dødelige.

Derfor har mange patienter brug for en mildere form for behandling, som er effektiv mod leddegigtsmerterne, samtidig med at den gør det muligt at reducere den enkeltes behov for NSAID-præparater.

En alternativ behandlingsmulighed: GLA

Undersøgelser foretaget over de sidste 15 år viser, at et dagligt tilskud af gammalinolensyre (GLA) kan reducere de kliniske symptomer på rheumatoid arthritis. Desuden viser dyreforsøg, at GLA beskytter mavevæggen mod mavesyre, og denne mavesårshæmmende virkning kan være med til at reducere bivirkningerne ved NSAID-præparater, som tages samtidig med GLA-behandlingen.

GLA er en naturligt forekommende fedtsyre, som findes i boragoolie (hjulkroneolie), kæmpenatlysolie og solbærolie. Lang tids brug af GLA har vist sig at være effektiv mod leddegigtsymptomer, og samtidig har olien ikke de farlige bivirkninger, som opleves ved behandling med NSAID-præparater.

Virkningen af GLA på rheumatoid arthritis

I løbet af de seneste 15 år har forskere gennemført adskillige kliniske forsøg, som viser, hvor effektivt GLA er mod symptomerne på rheumatoid arthritis. I tidlige undersøgelser anvendte man lave doser med ganske god virkning. Et eksempel stammer helt tilbage fra 1988, hvor forskere bekræftede, at 540 mg GLA dagligt kunne medvirke til, at patienterne var i stand til at reducere deres forbrug af NSAID-præparater. Senere forsøg har vist, at højere doser giver endnu bedre resultater.

I 1993 gennemførte forskere ved University of Pennsylvania et randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret forsøg over 24 uger med 37 patienter med rheumatoid arthritis. Patienterne i den behandlede gruppe fik 1,4 g GLA dagligt og foretog hver dag en vurdering af deres symptomer. GLA-behandlingen reducerede antallet af smertende led med 36 %, omfanget af smerterne med 45 %, antallet af hævede led med 28 % og omfanget af hævelsen med 41 %, hvorimod placebo-gruppen ikke oplevede nogen nævneværdig forbedring på nogen af de målte faktorer. Forskerne konkluderede, at “GLA i de doser, som er anvendt i forsøget, er en effektiv behandling af rheumatoid arthritis uden negative bivirkninger.”

Tre år senere gik forskere ved University of Massachusetts mere i dybden med brugen af GLA mod rheumatoid arthritis i et længerevarende forsøg med dobbelt så høj dosis. I dette forsøg, der strakte sig over et år, deltog 56 patienter. Resultaterne tyder på, at 2,8 g GLA var mere effektivt end de 1,4 g, man havde anvendt i den føromtalte undersøgelse. Patienterne oplevede betydelige forbedringer i deres symptomer inden for de første seks måneder – og disse forbedringer fortsatte i forsøgets sidste halvdel (seks måneder). Efter de 12 måneders behandling var antallet af smertende led reduceret med 50 %, omfanget af smerterne med 54 %, antallet af hævede led med 42 % og omfanget af hævelsen med 42 %. Desuden var den morgenstivhed, leddegigtpatienter oplever, reduceret med 67 %, og den samlede vurdering af smerteniveauet var faldet med 27 %. Disse resultater viser, hvor vigtig langtidsbehandling med GLA i store doser er.

GLA og juvenil rheumatoid arthritis (børnegigt)

Data fra et forsøg foretaget på Shriners Hospital for Children i Springfield, Massachusetts, viste, at boragoolie også kan gavne børn, der lider af juvenil rheumatoid arthritis (JRA). JRA er den mest almindelige bindevævssygdom hos børn. Sygdommen rammer mellem 27.400 og 54.800 børn under 16 år i USA – og nogle af patienterne er helt ned til 6 måneder gamle. JRA er ofte en mild lidelse, som kun giver få problemer, men i svære tilfælde kan den give alvorlige komplikationer. Symptomerne omfatter morgenstivhed, stivhed efter inaktivitet og smerter om natten. Ekstrem træthed og let feber kan ofte iagttages ved sygdommens udbrud. Anoreksi, vægttab, manglende vækst og psykisk regression kan iagttages hos mange børn.

Brugen af boragoolie mod JRA kan gøre det muligt for nogle patienter at nedsætte forbruget af NSAID-præparater eller corticosteroider.

Sådan får du den mængde GLA, du har brug for

Den bedste GLA-kilde er boragoolie (hjulkroneolie), som indeholder op mod 23 % GLA. Andre kilder er kæmpenatlysolie (8-10 % GLA) og solbærolie (15-17 % GLA). På grund af den høje koncentration i boragoolien kan man nøjes med færre kapsler for at opnå den nødvendige dosis – og dermed indtage færre ekstra kalorier. Dermed er boragoolie den mest fordelagtige GLA-kilde.

Den positive indvirkning på rheumatoid arthritis vil indtræffe ved en dosis på 6-11 g boragoolie dagligt.

De første positive virkninger af GLA på rheumatoid arthritis kan generelt iagttages efter en måneds behandling. Den fulde virkning af GLA-tilskuddet ses over længere perioder. Forbedringerne kan ske gradvist i op til et år efter påbegyndt behandling.

Undersøgelser har vist, at boragoolie er sikkert og uskadeligt – selv i store mængder.

Læs også
Fakta om gigtsygdomme
Slidgigt og leddegigt: Kun smerten er den samme
Nutraceutiske produkter – banebrydende for slidgigtpatienter
Boragoolie – hvordan virker det?
Boragoolie: En superkilde til GLA
Boragoolie kan hjælpe børn med leddegigt
GLA mod leddegigt
Granatæble reducerer symptomer på leddegigt
Ægte Tropepalmeolie hjalp mod gigtsmerter
Djævleklorod – i et halvt århundrede år danskernes hjælp mod gigt

Kilder
Arthritis National Research Foundation, 1997.
Canadian Arthritis Society, 1996.
Pharmaceutical Information Associates, Nonprescription NSAIDs: Efficacy and Safety, Medical Sciences Bulletin, June 1994.
al-Shabanah OL. Effect of Evening Primrose Oil on Gastric Ulceration and Secretion Induced by Various Ulcerogenic and Necrotizing Agents in Rats, Food Chemistry Toxicology, bd. 35, s. 769 (1997).
Belch JJ et al. Effects of altering dietary essential fatty acids on requirements for non-steroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis: a double-blind placebo controlled study, Annals of Rheumatoid Disease, bd. 47, pp 96-104 (1988).
Leventhal LJ et al. Treatment of Rheumatoid Arthritis with Gamma Linolenic Acid, Annals of Internal Medicine, bd. 119, s. 867-73 (1993).
Zurier RB et al. Arthritis Rheumatology, bd. 39, nr. 11, s. 1808-17 (1996).