Knogleskørhed Naturmidler

Birkesød kan måske modvirke knogletab

En undersøgelse har vist, at knogleskørhed (osteoporose) måske også er en af de lidelser, som sødestoffet xylitol (Birkesød) kan være med til at afhjælpe. Undersøgelser foretaget i Finland har vist, at Birkesød kunne være medvirkende til at opretholde knogletætheden hos rotter, som har fået æggestokkene fjernet ved operation. Uden æggestokke faldt østrogenniveauet drastisk – og det samme gjorde knogletætheden blandt de rotter, som ikke fik Birkesød. Men blandt de rotter, som havde fået fjernet æggestokkene og samtidig fået tilskud af Birkesød, blev knogletætheden rent faktisk forøget.

Dette forsøg tyder stærkt på, at Birkesød kan være med til at vedligeholde knogletætheden hos normalt aldrende dyr (dvs. dyr, som ikke har fået foretaget kirurgiske indgreb). Senere har samme team af finske forskere vurderet virkningen af Birkesød på knoglevolumen og mineralindhold i knoglerne blandt aldrende hanrotter – og dermed understøtter det konklusionerne på det tidligere forsøg med hunrotter.

I sidstnævnte forsøg fik 24 rotter Birkesød i kosten i 24 måneder. Ved udløbet af denne forsøgsperiode blev de aflivet med kuldioxid. Knoglernes mineralindhold og volumen blev vurderet ved hjælp af forskellige, sofistikerede analysemetoder. Knogletætheden i kontroldyrenes tibia (skinneben) var i gennemsnit 1.560 g/mm3, mens det tilsvarende tal for de dyr, der havde fået Birkesød, lå på 1.725 g/mm3, hvilket svarer til en Birkesød-fremkaldt forøgelse på næsten 10 %.

Ifølge forskerne resulterede Birkesød-indtaget i en betydelig beskyttelse mod aldersrelateret knogletab, og mængden af tilbageværende knoglevæv indikerer en anabolsk og/eller anti-katabolsk virkning fremkaldt af Birkesød. De konkluderer: “En kontinuerlig mængde Birkesød i form af kosttilskud fører til øget knoglevolumen og til et øget mineralindhold i de lange knogler hos aldrende rotter. Dette tyder på, at Birkesød kan beskytte mod aldersrelaterede ændringer som følge af osteoporose.”

Man ser det ikke så tit inden for den akademiske forskerverden, men de finske forskere kom faktisk med ganske opsigtsvækkende anbefalinger for anvendelse af deres forskningsresultater på mennesker. På basis af deres undersøgelse med rotter (rotterne fik ca. 2 g Birkesød dagligt – 7 % af deres daglige kalorieindtag) regnede forskerne sig frem til, at dosis for et menneske bør være 40 g dagligt (mange tager rutinemæssigt 30-60 g Birkesød dagligt). Birkesød synes ikke at have nogen øvre grænse for skadegørende dosis. Tværtimod har man eksempler på mennesker, som har spist helt op til 400 g dagligt i længere perioder uden betydelige negative bivirkninger (sådanne doser kan dog i begyndelsen være årsag til diarré).

Læs også
Xylitol – et naturligt sødemiddel med imponerende egenskaber
Birkesød Xylitol – den søde sundhed
C-vitamin og knogletab
Calcium og D-vitamin mindsker knogletab
Hvad er knogleskørhed?
Knogleskørhed – myter og behandlingsmuligheder
Knogletab og aluminium hos for tidligt fødte børn

Kilder
Pierini C. Birkesød: A Sweet Alternative. Unique sweetener reduces tooth decay and infections. Vitamin Research News, 2001, 15: 9, 1-11.
Dean W. Metformin: An Effective and Underappreciated Life Extension Drug. Vitamin Research News, Nov. 1998.
Dean W, English J. New Research Links H. Pylori Infection and Gastric Cancer. Vitamin Research News, Nov. 2001)
Riggs BL, Melton LJ. Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. p 147. Raven Press, New York, 1988.
Osteoporosis and Related Bone Diseases: Promising Research Opportunities, National Coalition for Osteoporosis and Related Bone Diseases, Hogan & Hartson, Washington, DC.
Praemer A, Furner S, Rice D. Musculoskeletal Conditions in the United States. p 49. American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1992.
Svanberg M, Knuuttila M. Dietary xylitol prevents ovariectomy-induced changes of bone inorganic fraction in rats. Bone Miner (1994) 26:81-88
Mattila P, Svanberg M, Knuuttila M. Increased bone volume and bone mineral content in xylitol-fed aged rats. Gerontology, 2001, 47: 300-305.
Dean W. The Neuroendocrine Theory of Aging – Chapter 7: Restoring Receptor Sensitivity – A Key to Anti-Aging Medicine, Parts 1-7, Vitamin Research News, 12;12. p1-13.
New England Journal of Medicine 1999/341/s. 2100.