Kosttilskud

Aktivt kul – et overset mirakelmiddel

Aktivt kul er et overset mirakelmiddel, og her kan du læse om, hvad det kan gøre for dig!

Hvad er aktivt kul?

Aktivt kul fremstilles af kokosskaller, der brændes til en blank, sort masse og formales til meget fine partikler. Det fremkomne pulver undergår derpå en såkaldt aktiveringsproces ved anvendelse af ilt, så de ganske små porer, der findes på overfladen af hver eneste kulpartikel, åbnes. Det er denne særlige porøse struktur, der giver Aktivt kul dets fremragende evne til at absorbere fremmede stoffer og på denne måde virke som et naturligt “filter”, der kan bruges til mange formål – fx til at binde kemiske substanser (gifte, medicin osv.), der er blevet optaget oralt i den menneskelige organisme.

l 1831 gav den franske farmaceut Touéry en overbevisende demonstration af effektiviteten af aktivt kul, da han for øjnene af medlemmerne af det lægevidenskabelige akademi i Paris slugte en mængde stryknin, der lå adskillige gange over dødelig dosis, sammen med 15 gram aktivt kul – uden nogen som helst forgiftningssymptomer til følge.

Aktivt kul er et overset mirakelmiddel - her i kapsler

Effektiv førstehjælp ved forgiftninger

Aktivt kul er et virksomt absorberende middel over for mange medikamenter og stærkt toksiske (giftige) substanser. Finske forskere har påvist, at hvis der gives aktivt kul straks efter forgiftningen og i tilstrækkeligt store mængder, reduceres organismens optagelse af medikamenter og gifte meget betragteligt. Aktivt kuls absorbering af disse farlige substanser er en hurtig proces, der har vist sig at kunne stoppe diarré. Eksperimenter har vist, at 90 % af den totale absorption sker inden for det første minut. Derfor skal aktivt kul også i disse tilfælde bruges som en egentlig førstehjælp – jo hurtigere jo bedre. Men da mange gifte optages langsomt i organismen, regner man med en virkning helt op til 24 timer, efter at forgiftningen har fundet sted. Første dosis bør være så høj som muligt, dvs. ca. 50-100 g for voksne (eller 1 g pr. kg kropsvægt); i tilfælde af alvorlige forgiftninger kan det være nødvendigt med flere doser, for voksne ca. 20-40 g hver 6. time. De finske forskere anbefaler, at man i hjemmet altid har aktivt kul som et del af førstehjælps beredskabet.

Kan aktivt kul bekæmpe kolesterol?

Aktivt kul er også efterprøvet som et måske effektivt middel mod hjertesygdomme på grund af dets evne til at sænke kolesterolværdierne i blodet. Resultater tyder på, at det er mere virksomt end de gængse medikamenter og ikke har nogen af disses bivirkninger. Syv patienter i en finsk undersøgelse fik ca. 10 g aktivt kul tre gange dagligt i fire uger. Ved periodens slutning var værdierne for det skadelige LDL-kolesterol faldet med 41 %. For at sætte disse resultater i perspektiv kan man minde om, at almindelig kolesterolsænkende præparater reducerer LDL-niveauet med kun 16 %Samtidig steg værdien for det hjertebeskyttende HDL-kolesterol.

Forskere mener, at aktivt kul kan nedsætte kolesterolværdierne ved at binde kolesterolet til sig. En aktiveret trækulspartikel ligner på overfladen månen i miniatureformat med kratere i forskellige størrelser. Videnskaben har længe vidst, at bestemte stoffers molekyler – fx tarmgassers og giftstoffers – tiltrækkes og bindes af disse kratere. Da hver trækulspartikel har porer af forskellig form og størrelse, giver det molekylerne mange muligheder for at binde sig til det. Et stort kolesterolmolekyle kan finde ind i ét krater, mens et meget mindre tarmgasmolekyle passer ind i et andet. Populært sagt virker præparatet “blodrensende”. Desuden mener man, at det er i stand til at øge ilttransporten. En anden fordel er, at kroppen ikke optager aktivt kul fra fordøjelseskanalen. Trækullet samler simpelt hen molekylerne op, ligesom en bus samler passagerer op, og udskilles derefter af kroppen. Det er dette, der gør, at aktivt kul er så uskadeligt.

Nyt håb for mennesker med nyrelidelser

Men for nogle mennesker er høje kolesterolværdier ikke blot et langsigtet sundhedsanliggende. Det er et problem her og nu. Mennesker med nyresygdom er fx meget sårbare over for mere blodfedt og øget åreforkalkning. Faktisk er åreforkalkning en af de vigtigste årsager til dødsfald blandt dialysepatienter på grund af det anormale fedtstofskifte i de syge nyrer. Dr. Friedman prøvede Aktivt kul på nyrepatienter for at reducere det skadelige blodfedt. “Vi var ude efter en måde at sænke blodfedtet på uden skadelige bivirkninger. Vi var klar over, at aktivt trækul var billigere og mere uskadeligt end medikamenter”. I dr. Friedmans undersøgelse fik seks patienter 35 g aktivt trækul pr. dag. Da der var gået 24 uger, var kolesterolværdierne faldet med ikke mindre end 43 %. Triglycerid-værdierne faldt hele 76 %.

Kolesterolsænkning er især vigtig for personer, der som fx nyrepatienter er udsat for en direkte risiko, men den er også af betydning for os andre. Undersøgelser foretaget forskellige steder i den industrialiserede verden peger i retning af, at ca. halvdelen af alle voksne mænd har så høje kolesterolværdier, at de har risiko for hjerteinfarkt. Kostændringer kan et meget langt stykke reducere risikoen for dem, som endnu ikke lider af hjertesygdomme. Men efter de finske undersøgelser er det nødvendigt at gøre noget mere, hvis man hører til dem, der allerede har for meget kolesterol i blodet.

Resultaterne af alle disse undersøgelser viser, at Aktivt kul fortjener en fremtrædende plads i den moderne alternative behandling og sygdomsforebyggelse. l alt for lang tid har ukendskab til denne gavnlige og fuldstændigt uskadelige substans bevirket, at Aktivt kul ikke er blevet accepteret overalt som det mirakelmiddel, det faktisk er.

Aktivt kul er et overset mirakelmiddel - her i pulverDet bedste produkt på markedet

Aktivt kul er ikke bare aktivt kul – der er betydelig forskel på de produkter, der står til forbrugerens rådighed. Bortset fra at noget kul kan stamme fra dyreknogler, er de enkelte præparaters absorberingsevne meget varierende. Nogle produkter har vist sig at have en så svag absorberingsevne, at de praktisk taget er værdiløse. Et præparat, som anvendes som modgift, skal naturligvis være af bedste kvalitet og må desuden have et bredt absorberingsspekter, dvs. være i stand til at binde både syreholdige, neutrale og basiske substanser. Endelig må restindholdet af mineraler være minimalt og fordelingen af porestørrelsen korrekt.

Aktivt kul i vegetabilske gelatinekapsler er fremstillet udelukkende af plantedele og har et særligt stort overfladeområde. Aktivt kul kapsler forhandles i lufttætte plastdåser, da kul absorberer gasser fra luften og uden en sådan emballering mister sin virkning. Aktivt kul kapsler er rent aktivt trækul, egnet til medicinsk anvendelse i overensstemmelse med oplysningerne i denne artikel. Man kender ikke til skadelige bivirkninger.

Læs også
Nøglen til sundhed ligger i tarmen
Aktivt kul reducerer tarmluft
Diverticulitis – hvad kan du gøre ved det?
Diverticulitis – sådan ser det ud
Oppustethed og dårlig fordøjelse – hvad gør jeg ved det?
Base te – de bedste basiske urter i en skøn blanding