Hjerte-/kredsløbssygdomme Kredsløb

Rød ginseng har en let blodtrykssænkende virkning

Virkningen af asiatisk ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer, Araliaceae) på blodtrykket er et omdiskuteret emne, og de få, kliniske undersøgelser, der er foretaget på dette område, har givet modstridende resultater. For at kaste lys over spørgsmålet foretog en gruppe koreanske forskere et mindre, placebo-kontrolleret forsøg for at undersøge virkning af rød ginseng på personer med let eller moderat hypertension.

Hvor tidligere forsøg har baseret vurderingerne på enkeltmålinger af blodtrykket foretaget på klinikker, anvendte man i dette forsøg 24-timers blodtryksmåling med en ambulant blodtryksmonitor (ABPM) i et forsøg på at undgå de potentielt svingende virkninger, man kan iagttage, når blodtrykket måles på en klinik. ABPM foretager 50 målinger i løbet af en 24-timers periode, og man kan derfor forvente at få et mere nøjagtigt billede af de faktiske ændringer i blodtrykket.

De 34 forsøgsdeltagere blev kategoriseret som havende enten essentielt forhøjet blodtryk eller forhøjet blodtryk som et udtryk for lægeskræk. I sidstnævnte gruppe kan man typisk iagttage en forbigående stigning i blodtrykket, når det måles i kliniske omgivelser. I den her omtalte undersøgelse omfattede denne gruppe personer, hvis diastoliske blodtryk ved første klinikmåling var over 90 mmHg og under 110 mmHg, men under 90 mmHg i gennemsnit målet med ABPM over 24 timer.

Essentiel hypertension (også kendt som primær eller idiopatisk hypertension) er forhøjet blodtryk uden nogen påviselig årsag. Let til moderat hypertension blev i denne undersøgelse defineret som et blodtryk på over 140/90 mmHg med et diastolisk blodtryk lavere end 110 mmHg. Gruppen af personer med essentielt forhøjet blodtryk blev inddelt i tre underkategorier, hvoraf to fik farmaceutisk blodtryksmedicin (hhv. betablokkere og kalciumblokkere) ud over ginseng.

Efter en indledende periode på fire ugers behandling med placebo fik deltagerne 1,5 g rød ginseng tre gange dagligt (en samlet daglig dosis på 4,5 g) i otte uger. Man målte blodtrykket med ABPM ved forsøgets start, efter de fire uger med placebo og igen efter de otte uger med ginseng. Ved hver måling blev blodtrykket målt med 30 minutters interval i en periode på 24 timer. Hos de 26 deltagere med essentiel hypertension kunne forskerne iagttage et statistisk signifikant fald i det gennemsnitlige, systoliske blodtryk målt over 24 timer, men kun en tendens til fald i det diastoliske tryk. Faldet i det systoliske tryk lå på ca. 5 %. Forskerne anså faldet for en signifikant virkning ved ginseng-behandlingen, uanset om forsøgspersonerne tog andre former for medicin. Der var ingen ændringer at spore i blodtrykket blandt de otte patienter, som fik forhøjet blodtryk som følge af lægeskræk. Forskerne konkluderede: “Et let fald i det systoliske og diastoliske blodtryk kunne iagttages, uden at man samtidig kunne påpege nogen former for alvorlige bivirkninger eller ubehag som følge af indtagelsen af rød ginseng blandt patienter med idiopatisk hypertension.”

‘Rød’ ginseng produceres ved at dampe eller på anden måde forarbejde frisk, uforarbejdet ‘hvid’ ginseng-rod. Den røde ginseng, der blev anvendt i det her omtalte forsøg, blev leveret af Korean Tobacco & Ginseng Corporation of Taejeon, Korea. Hver ikke-standardiseret kapsel indeholdt efter fabrikantens udsagn 300 mg ginseng.

Læs også
Ginseng – hvad er forskellen på rød og hvid?
Ginseng kan være med til at sænke blodtrykket
Adaptogener – stoffer, der gør, hvad du har brug for
Sænk blodtrykket via kost og kosttilskud
Nap en lur og sænk blodtrykket!
Ginseng-undersøgelsen 1987
Ginseng-undersøgelsen 1991
A. O. Hansen: Ginseng – sensationen blandt planterne

Kilder
Han et al, 2000
Han KH, Choe SC, Kim HS, Sohn DW, Nam Ky, Oh HB, Lee MM, Park YB, Choi YS, Seo JD, Lee YW. Effect of red ginseng on blood pressure in patients with essential hypertension and white coat hypertension. American Journal of Chinese Medicine 1998; 26(2): 199-209.