Hjerte-/kredsløbssygdomme

Carnitin, hjerte-/karsygdomme og ”vindueskiggersyndrom”

Adskillige forsøg har undersøgt carnitin-tilskud som et muligt middel til behandling af hjerteiskæmi (for lav tilstrømning af blod til hjertet) og perifer arteriesygdom (hvor det mest almindelige symp­tom er dårligt blodomløb i benene, også kendt som claudicatio intermittens eller ”vindueskigger­syndrom.

Fordi indholdet af carnitin er lavt i den svigtende hjertemuskel, kan tilskud have en gavnlig indvirk­ning på organet ved at modgå de skadelige virkninger af frie fedtsyrer og ved at forbedre kulhydrat­omsætningen.

I forsøg af kortere varighed har carnitin vist sig at have anti-iskæmiske egenskaber ved oral indgi­velse og ved injektion. Et dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, klinisk multicenterforsøg i Italien med patienter, som havde haft ét hjerteanfald, viste, at carnitin-tilskud (givet intravenøst i fire dage og derefter 6 g oralt i ét år) reducerede omfanget af hjertesvigt og generel dødelighed.

”Vindueskiggersyndrom” opstår, når tilførslen af iltholdigt blod til benene er utilstrækkelig. Dette fører til en ophobning af acetyl-carnitin i musklerne, fordi stoffet ikke udnyttes fuldstændigt. Pati­enter med perifer arteriesygdom, som udvikler vindueskiggersyndrom, er betydeligt handicappede i træningssituationer og har i mange tilfælde svært ved blot at gå korte afstand i lavt tempo.

To offentliggjorte, randomiserede og kontrollerede forsøg antyder muligheden af, at carnitin kan forbedre skeletmuskulaturens funktion i benene. I et europæisk, klinisk multicenter-forsøg fik pati­enter med moderat til svær claudicatio tilskud af L-carnitin i en do­sis på 2 g pr. dag i 12 måneder. Der var en markant forbedring i deres maksimale ganglængde, og de opfattede selv en klar forbedring af deres livskvalitet sammenlignet med de patienter, som fik placebo.

Et lignende multicenter-forsøg i USA og Rusland påviste, at samme daglige dosis og form af carni­tin i en periode på 6 måneder i statistisk signifikant grad forbedrede både længde og hastighed hos patienter med hæmmende claudicatio. Desuden blev patienternes smerter mindsket, deres fysiske funktion forbedredes, og de opfattede sig selv som sundere end kontrolgruppen.

Kilder
Ferrari R, Merli E, Cicchitelli G, Mele D, Fucili A, Ceconi C. Therapeutic effects of L-carnitine and propionyl-L-carnitine on cardiovascular diseases: a review. Ann NY Acad Sci 2004;1033:79-91.
Hiatt WR. Carnitine and peripheral arterial disease. Ann NY Acad Sci 2004;1033:92-8.
Iliceto S et al. Effects of L-carnitine administration on left ventricular remodeling after acute anterior myocardial infarction: the L-Carnitine Ecocardiografia Digitalizzata Infarto Miocardico (CEDIM) Trial. J Am Coll Cardiol 1995;26:380-7.
Colonna P, Iliceto S. Myocardial infarction and left ventricular remodeling: results of the CEDIM trial. Am Heart J 2000;139:s124-30.
Brevetti G, Diehm C, Lambert D. European multicenter study on priopionyl-L-carnitine in intermittent claudication. J Am Coll Cardiol 1999;34:1618-24.
Hiatt WR et al. Propionyl-L-carnitine improves exercise performance and functional status in patients with claudication. Am J Med 2001;110:616-22.