Diabetes Hjerte-/kredsløbssygdomme Kosttilskud

Astaxanthin holder dit hjerte sundt

Astaxanthin er bedst kendt som et stof, der gør noget godt for øjnene, hjernen og huden, men forskningsresultater viser, at det også kan gøre noget ved risikofaktorerne for udvikling af sygdom i dit hjerte – nemlig ved at

  • hæmmer oxideringen af LDL-kolesterol (det dårlige kolesterol)
  • øger mængden af HDL-kolesterol (det gode kolesterol)
  • understøtter et sundt glukosestofskifte
  • reducerer risikoen for blokerede arterier.

I et af disse forsøg konstaterede man hos mus, der fik astaxanthin, en 36,5 % reduktion i dannelsen af plak i aorta, hovedpulsåren fra hjertet.

Et prospektivt pilotforsøg fra 2020 har vist, at tre måneder med astaxanthin-tilskud undertrykte iltningsbelastning (oxidativt stress) og forbedrede hjertets sammentrækning og evne til at holde til motion hos patienter med hjertesvigt. Mange tager astaxanthin som et generelt sundhedsfremmende stof. Men nu er der altså beviser for, at det har endnu en fordel: Det fremmer et sundt hjerte.

Krillolie indeholder astaxanthin, der er godt for dit hjerteHvad er astaxanthin?

Astaxanthin er et rødt carotenoid – et farvestof, der findes i særligt store mængder i visse mikroalger. Flamingoer, hummere og langustere har deres lyserøde farve fra astaxanthin, fordi stoffet findes i store mængder i deres føde. Stoffet modvirker frie radikaler og er betændelseshæmmende, og det har derfor en lang række sundhedsfremmende egenskaber. Forskerne er først nu i gang med at opdage den rolle, det spiller for hjertet.

Sådan kan kolesterol forårsage hjertesygdom

Kolesterol spiller en rolle i udviklingen af hjertesygdom. Dette fedtlignende, voksagtige stof findes i alle celler i kroppen og har mange væsentlige funktioner. Kolesterol er råmaterialet til dannelsen af hormoner og er en vigtig komponent i cellestrukturer.

LDL omtales ofte som det ”dårlige kolesterol”. Små, tætte LDL-partikler er ansvarlige for en stor del af den skade, LDL forvolder, fordi de er mere modtagelige for iltning – og dermed mere betændelses- og åreforkalkningsfremmende. Ved åreforkalkning bliver arterierne tilstoppet og stive, og strømmen af blod og ilt til hjertet og hjernen reduceres. Dette kan resultere i angina pectoris, hjerteanfald, hjerneblødning og hjertesvigt.

HDL (det ”gode kolesterol”) står for fjernelsen af overskydende LDL-partikler. I en proces kaldet omvendt kolesteroltransport fjerner HDL potentielt farlige kolesterolpartikler fra cellerne og transporterer dem til leveren, hvor de nedbrydes og udskilles.

En stærk antioxidant

Carotenoidernes molekylære struktur gør dem til enestående antioxidanter, der kan fjerne frie radikaler. Forskning har vist, at carotenoider kan reducere iltningsbelastning i højere grad end E-vitamin. Forskere har påvist, at astaxanthin kan fremme den omvendte kolesteroltransport. Det kan reducere eller forebygge åreforkalkning og dermed beskytte mod hjertesygdom og hjerteanfald.

I et af disse forsøg testede forskerne virkningen af astaxanthin på mus, der var genetisk modificeret til at lide af dyslipidæmi (dårlig kolesterolbalance) og fik en kost med højt fedtindhold. Musene blev inddelt i tre grupper:

  • Fedtholdig kost plus astaxanthinholdig olie
  • Fedtholdig kost plus EPA/DHA-holdig olie
  • Fedtholdig kost (kontrolgruppe)

Sammenlignet med kontrolgruppen kunne man i begge behandlingsgrupper notere en reduktion i åreforkalkningslæsioner. I gruppen af mus, der fik den astaxanthinholdige olie, konstaterede forskerne

  • 36,5 % reduktion i udviklingen af åreforkalkning i aorta
  • 34,8 % reduktion i omfanget af skader på den vitale del af aorta (aortabuen)

I et andet forsøg satte forskerne rotter på en kost med højt kolesterolindhold. Én gruppe fik ikke anden behandling og fungerede som kontrolgruppe, en anden gruppe fik et kolesterolsænkende statinpræparat, en tredje fik astaxanthin, og en fjerde fik lycopen. Rotterne i statingruppen opnåede de bedste resultater. Men de grupper, der fik astaxanthin og lycopen, havde også signifikant lavere LDL og højere HDL sammenlignet med kontrolgruppen. Desuden havde de en lavere mængde skumceller i arterierne. Skumceller spiller en central rolle for åreforkalkningsprocessen.

Hjertefordele for mennesker

I 2010 blev det første randomiserede og kontrollerede forsøg med astaxanthin til mennesker offentliggjort. Det viste, at et dagligt tilskud førte til en bemærkelsesværdigt lavere mængde skadelige triglycerider i kroppen. Triglycerider er en af de to primære typer af lipider, der findes i blodet (den anden er kolesterol). Et højt indhold af begge disse typer øger risikoen for hjertesygdom.

I kliniske forsøg, der er foretaget siden da, har astaxanthin vist sig at have flere hjertevenlige egenskaber. Overvægt øger iltningsbelastningen, som har en tæt forbindelse til åreforkalkning. I et forsøg rekrutterede forskerne 23 patienter, der var overvægtige eller svært overvægtige, og testede, om astaxanthin kunne mindske iltningsbelastningen.

Efter tre uger med dagligt indtag af astaxanthin var mængden af markører for iltningsbelastning faldet signifikant. Samtidig var mængden af superoxid dismutase (et enzym, der nedbryder den skadelige superoxid radikal) og den samlede mængde antioxidanter (som reducerer iltningsbelastning) øget signifikant i forhold til niveauet ved forsøgets start.

Den samme gruppe forskere gennemførte et andet forsøg på en anden gruppe overvægtige eller svært overvægtige patienter. Denne gang målte man også markører for lipider (fedtstoffer), og forsøget blev udvidet til 12 uger. Resultaterne viste igen en sundhedsfremmende reduktion i iltningsbelastningen. Man konstaterede også en reduceret mængde DLD-kolesterol og apolipoprotein B (en markør for antallet af LDL-partikler) sammenlignet med placebogruppen.

Kontrol med type II diabetes

Personer med type II diabetes har en stærkt forøget risiko for at udvikle kredsløbssygdomme. Forebyggelse af eller kontrol med diabetes beskytter hjertet. Hos type II diabetikere er kroppen ude af stand til at omsætte glukose ordentligt, hvilket skaber et miljø, hvor insulinniveauet øges, og der er risiko for insulinresistens. Insulinresistens kan mindskes med adiponectin, et proteinhormon, som regulerer glukose- og lipidstofskiftet.

I 2018 udførte en gruppe forskere et randomiseret, kontrolleret forsøg med astaxanthin på 44 patienter med type II diabetes. Efter otte uger havde de, der fik et dagligt tilskud af astaxanthin, en signifikant højere mængde adiponectin i blodet. De havde desuden mindre bugfedt og en lavere mængde triglycerider og LDL-kolesterol, og det systoliske blodtryk (det øverste tal) var faldet. Væsentligst af alt for diabetikere var astaxanthin i stand til at reducere mængden af glukose og fruktosamin – et stof, der dannes, når glukose binder sig til proteiner. Fruktosaminniveauet er anden måde at bestemme glukosegennemsnittet over en kortere periode på – sammenlignet med hæmoglobin A1C-testen.

Disse virkninger – sammen med astaxanthins kolesterolsænkende virkning og andre sundhedsfremmende egenskaber – kan medvirke til at beskytte mod hjertesygdom.

Læs også
Betændelseshæmmende næringsstoffer på vej frem
Krillolie med omega-3 hjælper patienter med kronisk hjertesvigt
Antarktisk Krillolie er godt for kvindehjerter
Krillolie – mere målrettet mod inflammation end fiskeolie
Antarktisk Krill har en gavnlig indflydelse på ADHD-børn
Carotenoider og hjertesygdom
Fed mad øger ikke risikoen for hjertet
Lycopen modvirker dannelse af åreforkalkning og blodpropper

Kilder
https://www.lifeextension.com/magazine/2021/2/astaxanthin-heart-health
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm. 2020.
Davinelli S, Nielsen ME, Scapagnini G. Astaxanthin in Skin Health, Repair, and Disease: A Comprehensive Review. Nutrients. 2018;10(4).
Otsuka T, Shimazawa M, Inoue Y et al. Astaxanthin Protects Against Retinal Damage: Evidence from In Vivo and In Vitro Retinal Ischemia and Reperfusion Models. Curr Eye Res. 2016;41(11):1465-72.
Galasso C, Orefice I, Pellone P et al. On the Neuroprotective Role of Astaxanthin: New Perspectives? Mar Drugs. 2018;16(8).
Kishimoto Y, Yoshida H, Kondo K. Potential Anti-Atherosclerotic Properties of Astaxanthin. Mar Drugs. 2016;14(2):35.
Eilertsen KE, Maehre HK, Jensen IJ et al. A wax ester and astaxanthin-rich extract from the marine copepod Calanus finmarchicus attenuates atherogenesis in female apolipoprotein E-deficient mice. J Nutr. 2012;142(3):508-12.
Kato T, Kasai T, Sato A et al. Effects of 3-Month Astaxanthin Supplementation on Cardiac Function in Heart Failure Patients with Left Ventricular Systolic Dysfunction-A Pilot Study. Nutrients. 2020;12(6):1896.
Fassett RG, Coombes JS. Astaxanthin in cardiovascular health and disease. Molecules. 2012;17(2):2030-48.
Miller WL, Auchus RJ. The molecular biology, biochemistry, and physiology of human steroidogenesis and its disorders. Endocr Rev. 2011;32(1):81-151.
Alberts B JA, Lewis J et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. 2002.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279327/. 2020.
Ivanova EA, Myasoedova VA, Melnichenko AA et al. Small Dense Low-Density Lipoprotein as Biomarker for Atherosclerotic Diseases. Oxidative medicine and cellular longevity. 2017.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507799/. 2020.
Favari E, Chroni A, Tietge UJ et al. Cholesterol efflux and reverse cholesterol transport. Handb Exp Pharmacol. 2015;224:181-206.
Zou TB, Zhu SS, Luo F et al. Effects of Astaxanthin on Reverse Cholesterol Transport and Atherosclerosis in Mice. Biomed Res Int. 2017.
Kumar R, Salwe KJ, Kumarappan M. Evaluation of Antioxidant, Hypolipidemic, and Antiatherogenic Property of Lycopene and Astaxanthin in Atherosclerosis-induced Rats. Pharmacognosy Res. 2017;9(2):161-7.
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/foam-cell. 2020.
Rodrigues E, Mariutti LR, Mercadante AZ. Scavenging capacity of marine carotenoids against reactive oxygen and nitrogen species in a membrane-mimicking system. Mar Drugs. 2012;10(8):1784-98.
Yoshida H, Yanai H, Ito K et al. Administration of natural astaxanthin increases serum HDL-cholesterol and adiponectin in subjects with mild hyperlipidemia. Atherosclerosis. 2010;209(2):520-3.
Choi HD, Kim JH, Chang MJ, et al. Effects of astaxanthin on oxidative stress in overweight and obese adults. Phytother Res. 2011;25(12):1813-8.
Choi HD, Youn YK, Shin WG. Positive effects of astaxanthin on lipid profiles and oxidative stress in overweight subjects. Plant Foods Hum Nutr. 2011;66(4):363-9.
Achari AE, Jain SK. Adiponectin, a Therapeutic Target for Obesity, Diabetes, and Endothelial Dysfunction. Int J Mol Sci. 2017;18(6).
Mashhadi NS, Zakerkish M, Mohammadiasl J, et al. Astaxanthin improves glucose metabolism and reduces blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus. Asia Pac J Clin Nutr. 2018;27(2):341-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470185/. 2020.