Diabetes Hjerte-/kredsløbssygdomme

Diabetesmedicin øger risikoen for hjerteanfald

Det er blevet endnu mere vigtigt at ændre livsstil (kost og motion) for at forebygge og kontrollere diabetes efter offentliggørelsen af en ny rapport om to almindelige former for diabetes-medicin, Avandia (rosiglitazone) og Actos (pioglitazone).

En meta-analyse af forsøg med i alt 14.297 patienter, der tog disse midler, viste, at de havde dobbelt så høj risiko for hjertesvigt og 42 % øget risiko for hjerteanfald sammenlignet med patienter, der ikke tog midlerne. Overraskende nok var den øgede risiko tydelig hos yngre patienter i løbet af ret kort tid (26 måneder) og endog i lave doser. Kostændringer har ingen bivirkninger og er i modsætning til lægemidler gratis.

Kilde
Singh S et al. Long-term risk of cardiovascular events with rosiglitazone: a meta-analysis. JAMA 12. sept. 2007;298(10):1189-95.