Hjerte-/kredsløbssygdomme

Mulig risiko for kardiovaskulær død ved kort behandling med NSAID

Hidtil har man troet, at NSAID-behandling kun medførte alvorlige bivirkninger ved langvarige behandlingsforløb. Nu indikerer et dansk studie imidlertid, at risikoen for kardiovaskulær død stiger ved indtagelse af NSAID i høje doser selv under kortvarige behandlingsforløb. Studiet omhandler et behandlingsforløb med refecobix, celecobix og ibuprofen på 37-40 dage, mens det for diclofenac kun var på 20 dage.

Ud fra studiet kunne der ses en forhøjet risiko for kardiovaskulær død, selv om den gennemsnitlige behandlingstid for populationen kun var på 40 dage.

Smertestillende midler og kardiovaskulære bivirkninger

Høje doser af ibuprofen (Ipren, Ibumetin) og diclofenac (Voltaren) giver tilsyneladende, ligesom COX-2 hæmmere, forhøjet risiko for myokardieinfarkt og kardiovaskulær død. Nye studier tyder på, at tromboserisikoen er en klasseeffekt, og det skærper kravet om omhyggeligt valg af smertebehandling.

Kendskabet til kardiovaskulære bivirkninger ved ikke-selektive NSAID-præparater som ibuprofen har frem til nu været sparsomt. Men nu giver en række populationbaserede studier anledning til at formode, at den kardiovaskulære risikoprofil gælder NSAID generelt. Senest konkluderer et dansk observationsstudie, at brugen af ibuprofen og diclofenac i høje doser forhøjer dødeligheden hos patienter, der tidligere har haft et myokardieinfarkt (4).

Med kendskab til de seneste studier er det imidlertid vigtigt nøje at overveje den anbefalede smertebehandling, specielt til ældre patienter med øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger.

Hvorfor anbefale Paracetamol?

Paracetamol er stadig førstevalg ved kroniske smerter. Gastrointestinale bivirkninger ses sjældent, hvilket gør paracetamol velegnet til patienter med risiko for gastrointestinale komplikationer, og paracetamol påvirker ikke hæmostasen.

Læs også
Acetylsalicylsyre sammen med NSAID øger risikoen for blodpropper i hjertet
Gigtpatienter kender ikke bivirkningerne ved NSAID-præparater
Professor slår alarm over ibuprofen
Overforbrug af paracetamol kan være dødeligt
Smertebehandling på den blide måde
Ondt i nakke og skuldre? Massage eller kiropraktik virker bedst
Kan zoneterapi fjerne smerter?
NSAID-præparater øger risikoen for kollagen colitis
Slidgigt: Glucosamin og ingefær er bedre end ibuprofen

Kilder
Johnsen S P et al. Risk of hospitalization for myocardial infarction among users of rofecoxib, celecoxib, and other NSAIDs: a population-based case-control study. Arch Intern Med. 9. maj 2005;165(9):978-84.
Fischer LM et al. Discontinuation of nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy and risk of acute myocardial infarction. Intern Med. 13. december 2004;164(22):2472-6.
Reicin AS et al. Comparison of cardiovascular thrombotic events in patients with osteoarthritis treated with rofecoxib versus nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs (ibuprofen, diclofenac, and nabumetone). Am J Cardiol. 15. januar 2002;89(2):204-9.
Gislason GH et al. Risk of death or reinfarction associated with the use of selective cyclooxygenase-2 inhibitors and nonselective nonsteroidal antiinflammatory drugs after acute myocardial infarction. Circulation. 27. juni 2006;113(25):2906-13. Offentliggjort 19. juni 2006.
Institute for Rationel Farmakoterapi, 2. august 2006.
Produktresumé for Panodil, filmovertrukne tabletter, 4. juli 2005