Diabetes Hjerte-/kredsløbssygdomme

Metformin mindsker risikoen for større kredsløbsproblemer

Tidsskriftet Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases har offentliggjort en metaanalyse af randomiserede, kontrollerede forsøg, som konkluderede, at lægemidlet metformin, der anvendes til behandling af diabetes type II, giver en lavere risiko for kredsløbsproblemer som hjerteanfald og hjerneblødning – og dødsfald som følge af disse.

”Italian Society of Diabetology og Italian Association of Clinical Diabetologists har udarbejdet nye retningslinjer for medicinsk behandling af diabetes type II”, skriver forskerteamet under ledelse af Matteo Monami. ”Virkningen af blodsukkersænkende lægemidler på dødeligheden (alle årsager) og større kredsløbsproblemer indgik som kliniske målepunkter. Vi har derfor gennemført en opdateret metaanalyse af virkningerne af metformin på disse målepunkter.”

Analysen af dødeligheden omfattede 13 forsøg af en varighed på 1 år eller mere, som sammenlignede virkningen af metformin med placebo, andre diabetesmidler eller ingen behandling blandt voksne type II diabetikere. To af disse forsøg indeholdt data om forekomsten af større kredsløbsproblemer.

Analysen viste en mindre reduktion i dødeligheden (alle årsager) blandt metformin-behandlede deltagere sammenlignet med kontrolgruppen. Hvis man frasorterer forsøg, hvor metformin blev sammenlignet med sulfonylurea-midler, GLP-1 receptor-agonister eller SGLT-2-hæmmere, viser analysen en reduktion i dødeligheden efter indtagelse af metformin på 29 %, hvilket er statistisk signifikant.

Data viste, at antallet af større kredsløbs-events faldt med 48 % blandt de deltagere, der tog metformin.

”Denne opdaterede metaanalyse af randomiserede, kontrollerede forsøg viser, at sammenlignet med placebo eller andre blodsukkersænkende midler kan behandling med metformin i signifikant grad reducere dødsfald som følge af kredsløbsproblemer og dødelighed blandt voksne med diabetes type II – og muligvis have en reducerende indvirkning på risikoen for dødsfald af alle årsager”, konkluderer forskerne.

Læs også
Ny mekanisme for diabetesmidlet Metformin
Metformin kan medvirke til behandling af kronisk nyresygdom
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Marietidsel reducerer forhøjet blodsukkerniveau
Flavonoider – en gave til kredsløbet
Forbrugererfaring: Krom og kanelbark regulerede mit blodsukker

Kilde
https://www.lifeextension.com/whatshot/2021/4/april-whats-hot-articles#metformin