Diabetes E-vitamin

E-vitamin kan nedsætte risikoen for senkomplikationer ved diabetes

Senkomplikationer ved diabetes kan måske forhindres med tilskud af E-vitamin.

Det er temmelig sandsynligt, at du kender nogen – eller kender nogen, der kender nogen – der lider af diabetes, men i dag betyder diagnosen diabetes ikke et indskrænket liv. I de fleste tilfælde kan diabetes kontrolleres meget effektivt, og holder man nøje kontrol med sit blodsukkerniveau, kan man sagtens få et normalt, sundt liv.

Men de diabetikere, som finder det svært at finde og fastholde et optimalt blodsukkerniveau – og dem er der mange af – løber risikoen for at pådrage sig senkomplikationer, som er alvorlige og i nogle tilfælde dødbringende. Tilstrækkelig beskyttelse med antioxidanter er formentlig af stor betydning, fordi belastning i form af iltning af kroppens celler menes at være en nøglefaktor i udviklingen af disse komplikationer. Nye forskningsresultater tyder på, at specielt E-vitamin kan være med til at forebygge de kredsløbsproblemer, som har relation til diabetes.

Hvad er diabetes egentlig?

Oversat direkte fra græsk og latin lyder diabetes mellitus ganske uskyldigt: “Det, der passerer igennem med smag af honning”. Men diabetes er langt fra nogen sød og bestemt heller ikke nogen ualmindelig sygdom. Ifølge Diabetes UK er der 1,4 mio. mennesker med diagnosen diabetes i Storbritannien – og dertil skal lægges ca. 1 mio., som har sygdommen uden at være klar over det. På verdensplan rammer sygdommen et alarmerende højt antal mennesker: 120-140 mio.

Der findes to typer diabetes: Type I (som kræver insulinbehandling) og type II (som ikke kræver insulinbehandling).

E-vitamin kan nedsætte risikoen for senkomplikationer ved diabetes

Forebyggelse af Type II

Men der er nu gode nyheder fra to nyligt afsluttede undersøgelser, som viser, at de, der er i højrisikogruppen for at udvikle diabetes type II, kan mere end halvere risikoen ved at ændre livsstil. Finske forskere har fundet frem til, at de deltagere, som tabte sig, reducerede deres totale fedtindtag (og specielt indtaget af mættet fedt) og øgede både fiberindtag og mængden af fysisk aktivitet, blev belønnet med et 58 % fald i risikoen for at udvikle sygdommen. Dugfriske resultater fra de første tre år af American Diabetes Prevention Program viser ligeledes et fald på 58 % i risikoen for at udvikle diabetes Type II blandt en gruppe overvægtige personer med forhøjet blodsukkerniveau, men som endnu ikke kunne diagnosticeres som diabetikere.

Disciplin og komplikationer

Takket være opdagelsen af insulin i 1921 lever de, der får stillet diagnosen diabetes, i dag længere end i tidligere tider. Men de kan dog stadig risikere på langt sigt at få komplikationer, medmindre de sørger for at holde blodsukkerniveauet stabilt. Kroppens manglende evne til at udnytte sukker rigtigt kan føre til en række skadelige og i nogle tilfælde endog dødelige komplikationer: Blindhed, nyresvigt, hjertesygdom, slagtilfælde og skader på nervesystemet. De helbredsmæssige og socio-økonomiske virkninger af disse komplikationer kan næsten ikke undgå at blive store.

Alle ved, at nøje kontrol med blodsukkerniveauet kan forsinke og mindske komplikationerne, men i praksis er det ikke så enkelt. Kontrol kræver, at patienterne er omhyggelige og disciplinerede – og at de bliver ved med at være det. Og det er kun få diabetikere villige eller i stand til.

Forbedring af kroppens antioxidant-skjold

Det er essentielt, at forebyggelsen påbegyndes så hurtigt som muligt efter diagnosticeringen. En af de førende diabetes-forskere Dr. Peter Rösen forklarer: “Først skal de vigtigste risikofaktorer som forhøjet blodtryk og LDL-kolesteroltal sænkes betydeligt. Det er også vigtigt at kontrollere blodsukkerniveauet som nøje som muligt, og fremfor alt skal personen af med overflødige kilo.”

Dr. Rösen, som er specialist i senkomplikationer til diabetes ved Diabetes Research Centre i Düsseldorf, mener, at så snart diagnosen er stillet, bør diabetikeren sørge for at forbedre kroppens antioxidant-beskyttelse – og det gælder begge typer af diabetes. Han siger: “Diabetikere har helt klat en højere risiko for at udvikle en række sygdomme, der har med oxidativ belastning at gøre. Da de stofskifteforstyrrelser, som diabetikerne oplever, producerer flere frie radikaler, er der stor risiko for oxidativ belastning. Dette bidrager uden tvivl til forhøjet blodtryk, åreforkalkning og diabetes. Iltningsskader har især indflydelse på skader i diabetikernes kredsløb, så derfor er et antioxidant-skjold meget vigtigt”. Han advarer: “Gør man ikke noget, kan der opstå skadelige komplikationer efter 10-15 år. Primær beskyttelse giver størst chance for at sænke risikoen for komplikationer på langt sigt.”

Vitaminmangel

“Jeg finder det meget overraskende, at vitaminmangel overhovedet findes i vores velstående samfund, men en undersøgelse af befolkningens kostvaner i Augsburg har vist, at ca. 1/3 af alle, fortrinsvis ældre, mangler vitaminer,” siger professor Rösen. “Problemet er mere akut blandt diabetikere. De fleste type II-diabetikere er overvægtige og skal følge en kostplan med reducerede mængder af fedt – hvilket hurtigt kan resultere i et lavt indtag af visse vitaminer. I sådanne tilfælde er der god mening i at tage et E- og C-vitamintilskud for at øge antioxidant-beskyttelsen.”

Olier og nødder er blandt de bedste kilder til E-vitamin, men da begge har et ret højt fedtindhold, er det let at se, hvordan type II-diabetikere, der skal tabe sig for at holde sygdommen i skak, kan komme til at mangle dette vigtige næringsstof. Efter Dr. Rösens mening er mellem 100 og 400 mg E-vitamin pr. dag en passende dosis, afhængigt af træningsniveau, kostvaner og andre faktorer. E-vitamin fra naturlige kilder har en højere biologisk tilgængelighed og optages i kroppen ca. dobbelt så godt som syntetisk E-vitamin.

Oversigt over forskningsresultater: Diabetes mellitus

Nye videnskabelige resultater tyder på, at E-vitamin kan nedsætte risikoen for at udvikle nogle af senkomplikationerne ved diabetes. Det er vigtigt at bemærke, at vitaminet ikke på nogen måde kan erstatte insulin eller andre diabetes-præparater.

Forsøg i Italien

En vigtig, ny undersøgelse foretaget af forskere ved universitetet i Napoli har vurderet virkningen af E-vitamin på markører for oxidativ belastning og på hjertets nervefunktionalitet. En gruppe på 50 type II-diabetikere med en gennemsnitsalder på 65 år fik tilfældigt enten et placebo eller 600 mg E-vitamin i 4 måneder. Blandt den gruppe, der fik E-vitamin, kunne forskerne konstatere bedre kontrol med blodsukkerniveauet, mindsket oxidativ belastning og forbedringer i hjertets evne til at reagere stabilt på forskellige belastninger. Dette er specielt vigtigt, fordi diabetikere har en betydeligt højere risiko for at få hjerteanfald i forhold til gennemsnittet.

Forsøg i USA

Forskere ved Joslin Diabetes Center i Boston målte nyrefunktion og blodtilførsel til øjet hos 36 type I-diabetikere efter 4 måneder med et tilskud på 1.800 I.E. naturligt E-vitamin pr. dag. Man fandt frem til, at tilskuddene øgede blodstrømmen i nethinden til samme niveau som hos ikke-diabetikere og normaliserede nyrefunktionen. De patienter, der havde de alvorligste lidelser, opnåede de største forbedringer, og forskerne noterede sig, at E-vitamin er et billigt og lettilgængeligt stof med få kendte bivirkninger, og at vitaminet kan have en drastisk socio-økonomisk indvirkning. Som kommentar til undersøgelsen siger Dr. Sushil Jain fra Louisiana State University School of Medicine i en artikel i bladet Diabetes Care: “Denne undersøgelse har klart vist, at E-vitamintilskud kan normalisere blodomløbet hos diabetikere. En sådan fysiologisk normalisering i de tidligere stadier af diabetes kan mindske risikoen for udvikling af komplikationer i nethinde og nyrer.”

En undersøgelse af 44 type I-diabetikere gennemgik virkningen af E-vitamintilskud på iltning af LDL- og VLDL-kolesterol. Iltningen af disse kolesterolformer menes at være en af hovedårsagerne til udvikling af sygdomme i hjertets kranspulsårer. Forskerne gav 750 I.E. E-vitamin fra naturlige kilder til halvdelen af gruppen i et år, mens den anden halvdel fik et placebo i de første seks måneder og 750 I.E. E-vitamin i de sidste seks måneder. Blodprøver viste, at LDL- og VLDL-kolesterol var langt mere modstandsdygtigt over for iltningsskader og havde færre indikationer på skader fra frie radikaler ved reagensglasforsøg efter tilskud af E-vitamin sammenlignet med placebo.

Hvordan får jeg E-vitamin?

E-vitamin findes i masser af fødevarer, fx nødder, frø, kornprodukter, æggeblomme, fisk, ost, mælk og olier. Du kan også vælge at tage et kosttilskud af E-vitamin.

Læs også
Diabetes? Tjek lige din E-vitaminstatus…
Diabetes og E-vitamin
E-vitamin kan måske reducere diabetikeres risiko for hjertesygdom
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Kost med mange antioxidanter forbedrer insulinfølsomheden
E-vitamin: Hvad kan det gøre for dig?
Granatæbleekstrakt modvirker diabetes-komplikationer

Kilder
World Health Organisation Fact Sheet No. 138
Tuomilehto J et al. NEJM 344(18):1343-1350, 2001.
The Diabetes Control & Complications Trial Research Group, NEJM, 329:977-986, 1993.
Antioxidants in Diabetes Management – redigeret af Lester Packer, Peter Rösen, Hans J. Tritschler, George l. King & Angelo Azzi, Marcel Decker Incl. New York, 2000.
Manzella D et al. Am. J. Clin. Nutr., 73:1052-1057, 2001
Bursell SE et al. Diabetes Care, 22:1245-1251, 1999
Jain SK. Diabetes Care, 22(8):1242-1244, Aug. 1999
Engelen W et al. Am. J. Clin. Nutr., 72:1142-1149, 2000
Devaraj S, Jialal I. Free Rad. Biol. & Med., 29:790-792, 2000.
Rösen P, Toeller M. Int. J. Vit. Nutr., 73:1052-1057, 1999.
VERIS Research Summary: The Role of Antioxidants in Diabetes, maj 1998.