E-vitamin Folkesundhed

E-vitamin mindsker risikoen for neuropati hos patienter i kemoterapi

Tidsskriftet Annals of Nutrition and Metabolism omtaler en metaanalyse af en række randomiserede, kontrollerede forsøg, der har påvist en betydelig reduktion i risikoen for at udvikle såkaldt perifer neuropati hos kræftpatienter, der fik tilskud af E-vitamin, sammenlignet med en tilsvarende gruppe patienter, der fik placebo.

Hvad er perifer neuropati?

Perifer neuropati er betegnelsen for stærke smerter og nedsat funktion i det perifere nervesystem, typisk i tæer, fødder, ben og hænder – og det er bestemt ikke en ualmindelig lidelse. Neuropati gør det ofte nødvendigt at mindske dosis af det kemoterapeutiske middel. ”Neuropati er en af de mest almindelige bivirkninger ved kemoterapi”, skriver forskerne fra Sun Yat-sen University Cancer Center. ”Helt op mod 68 % af de kræftpatienter, der får kemoterapi, oplever disse smerter, som i høj grad reducerer deres livskvalitet”.

Forsøg tyder på, at det er reaktive iltarter (en form for frie radikaler), der forårsager neuropatien – og dermed er det nærliggende at undersøge, om E-vitamin kan have en beskyttende virkning.

Beskrivelse af forsøget

Til metaanalysen udvalgte forskerteamet otte forsøg med i alt 488 kræftpatienter. De havde fået 300, 400 eller 600 mg E-vitamin eller placebo sammen med cisplatin, paclitaxel og/eller andre kemoterapeutiske midler fra starten af behandlingen og op til tre måneder efter dens afslutning.

Dataanalysen viste, at risikoen for perifer neuropati var 18 % lavere hos de patienter, der havde fået E-vitamin, i forhold til placebogruppen. I de forsøg, hvor patienterne havde fået 600 mg E-vitamin, fandt man en 69 % lavere risiko i E-vitamingruppen i forhold til placebogruppen. Hos de patienter, der fik E-vitamin sammen med cisplatin, var risikoen for perifer neuropati hele 72 % lavere end for placebogruppen.

Analyse af data fra to forsøg, som var baseret på måling af styrken i nervus suralis (et mål for omfanget af perifer neuropati), har vist en signifikant forbedring efter tre doser kemoterapi + E-vitamin sammenlignet med placebo.

”De data, der ligger til grund for denne metaanalyse, har vist, at E-vitamin… kan give en forbedring i forhold til at forebygge perifer neuropati”, konkluderer forfatterne.

E-vitamin mindsker risikoen for neuropati hos patienter i kemoterapi. Også Alfa-liponsyre kan være et nyttigt middel.

Læs også
E-vitamin: Er der negative bivirkninger?E-vitamin mindsker risikoen for neuropati hos patienter i kemoterapi
E-vitaminmangel kan være årsag til neurologiske lidelser
Alfa-liponsyre mod neuropati og BMS
Multivitaminer mindsker neuropati hos diabetikere
Kemoterapeutisk middel kan medvirke til at sprede kræft
Boragoolie mod diabetisk neuropati
Forbrugererfaring: Alfa-liponsyre mod smerter i fødderne
Diabetiske fodsår er en skjult dræber

Kilder
https://www.lifeextension.com/newsletter/2021/9/vitamin-e-intake-may-protect-against-common-chemo-side-effect
Miao H et al. Ann Nutr Metab. 2021;1-11.
Naveed S et al. Oman Med J. 2014;29(6):391-8.
Grigsby PW et al. Gynecol Oncol. 2013;130(1):188-91.
Xu XT et al. J Dig Dis. 2013;14(6):288-98.
Cascinu S et al. J Clin Oncol. 1995;13(1):26-32.
Lin PC et al. Support Care Cancer. 2006;14(5):484-7.
Ghoreishi Z et al. BMC Cancer. 2012;12:355.