Folkesundhed

Tre joints om dagen er lige så skadelige som 20 cigaretter

Læger advarer om, at skadevirkningen af indtagelsen af hash eller cannabis, som er det mest udbredte ulovlige rusmiddel i Storbritannien, indebærer en helbredskatastrofe på niveau med tobakkens, fordi man ser bort fra hashens giftige bivirkninger.

Der er stigende videnskabeligt grundlag for at mene, at det rusmiddel, der stimulerede en generation i 1960’erne til kærlighed og fred, kan medføre psykoser, lungesygdomme og svigtende immunforsvar. Den Britiske Lungeforenings offentliggjorte oversigt viser, at den hash, der sælges på gaden i dag, er 15 gange stærkere end de joints, man kunne købe for 30 år siden.

Tjæren i hashjoints indholder 50 % flere kræftfremkaldende stoffer end tobakken i cigaretter, og en joint inhaleres dybere. Hyppige hashrygere hoster mere, har mere bronkitis og hiver mere efter vejret. Hash blandes ofte med tobak, og de skadelige virkninger er større, når de to stoffer ryges sammen end hver for sig.

I mere end et århundrede har man observationer på, hvordan store doser cannabis kan medføre hallucinationer, og der er nu videnskabeligt belæg for, at cannabis får hjernen til at producere mere af det kemiske stof dopamin. Skizofrene hallucinationer kommer af for meget dopamin, så ethvert stof, der fremmer produktionen af dopamin, kan gøre symptomerne på skizofreni værre. Robert Murray, professor i psykiatri ved Institut for Psykiatri i London, mener, at megen hashrygning medfører øget risiko for skizofreni. Undersøgelser i Sverige og Holland viser, at hyppige cannabisrygere har op til seks gange større risiko for at udvikle psykoser end de, der lader være.

Endelig siger Den Britiske Lungeforening, at et nedsat immunforsvar kan forklare, hvorfor der tilsyneladende er en forbindelse mellem cannabisbrug og svampe- og bakterieinfektioner hos kræftpatienter, patienter med transplantationer og hos HIV-smittede patienter.