Demens-sygdomme Godt at vide Knogleskørhed

Aluminium, knogletab og Alzheimers

Man har fundet ud af, at patienter med senil demens, herunder Alzheimers, har en øget risiko for knoglebrud, fordi aluminium påvirker kroppens knogletab.

Aluminiumpåvirkning øger risikoen for tidlige knoglebrud. Aluminium er desuden en nervegift, der ud over genetiske faktorer spiller en rolle ved Alzheimers. Den høje forekomst af knoglebrud kan føres tilbage til øget aluminium-påvirkning ved brug af aluminium-kogegrej og forsuring af miljøet som følge af forurening.

Ved vurdering af 26 patienter med hoftebrud, hvoraf 13 var Alzheimer-patienter, og 13 var ikke-demente kontrolpatienter i samme aldersgruppe, fandt man frem til, at aluminiumindholdet i kroppen var højere i biopsier af hjernebjælken hos Alzheimer-patienterne end hos de ikke-demente kontrolpersoner. Aluminium-indholdet var også højere hos den yngste del af de 26 patienter. Undersøgelsen tyder på, at aluminium spiller en rolle ved udviklingen af Alzheimers og i forbindelse med tiltagende skørhed i knoglerne.

Alzheimers er svær at forebygge, men i nedenstående links kan du få mere viden – og et par tips til en god livsstil.

Læs også
Aluminium i vandet kan øge risikoen for Alzheimers
Benzodiazepiner øger risikoen for Alzheimers
Demens: Vitaminmangel øger Alzheimer-risiko
Den videnskabelige sandhed om amalgam
Generation 65+ – sund med målrettet kost?
Elektriske Spormineraler: Analyse

Kilde
Mjoberg B et al. Aluminum Alzheimer’s Disease and Bone Fragility, Acta Orthop. Scand., 1997;68(6):511-514.