Demens-sygdomme

Testosteron øger livskvaliteten hos mænd med Alzheimers

Testosteron øger livskvaliteten hos patienter med Alzheimers, konkluderer en mindre undersøgelse publiceret i februar i Archives of Neurology. Behandlingen har dog ingen virkning på kognitio­nen.

Forskere fra University of California i Los Angeles randomiserede 18 mænd med Alzhei­mers og 29 raske kontroller til enten pla­cebo- eller testosteron-gel. Gel (og placebo) blev påført huden tre gange dagligt i seks måneder. Deltagerne blev vurderet for kognitive funktioner, neuropsykiatriske symptomer, funktionsniveau og livskvalitet.

Det eneste effektmål, som var signifikant bedre hos testosteronbehandlede patienter end hos patien­ter i placebogruppen, var livskvalitet målt ved hjælp af Quality of Life-Alzheimer Disease Scale (42 vs. 36 point efter 24 uger). Det er ikke en subjektiv vurde­ring of livskvaliteten, men en vurdering foretaget af plejepersonalet.

Forfatterne konkluderer, at studier med flere del­tagere bør undersøge, om testosteron har en mulig klinisk anvendelse hos mænd med Alzheimers syg­dom.

Kilde
Lu PH et al. Effects of testosterone on cognition and mood in male patients with mild Alzheimer disease and healthy elderly men. Arch Neurol 2006;63:177-85.