Demens-sygdomme

Testosteron øger livskvaliteten hos mænd med Alzheimers

Testosteron øger livskvaliteten hos patienter med Alzheimers, konkluderer en mindre undersøgelse publiceret i februar i Archives of Neurology. Behandlingen har dog ingen virkning på kognitio­nen.

Forskere fra University of California i Los Angeles randomiserede 18 mænd med Alzhei­mers og 29 raske kontroller til enten pla­cebo- eller testosteron-gel. Gel (og placebo) blev påført huden tre gange dagligt i seks måneder. Deltagerne blev vurderet for kognitive funktioner, neuropsykiatriske symptomer, funktionsniveau og livskvalitet.

Det eneste effektmål, som var signifikant bedre hos testosteronbehandlede patienter end hos patien­ter i placebogruppen, var livskvalitet målt ved hjælp af Quality of Life-Alzheimer Disease Scale (42 vs. 36 point efter 24 uger). Det er ikke en subjektiv vurde­ring of livskvaliteten, men en vurdering foretaget af plejepersonalet.

Forfatterne konkluderer, at studier med flere del­tagere bør undersøge, om testosteron har en mulig klinisk anvendelse hos mænd med Alzheimers syg­dom.

Læs også
Mænd og testosteron
Testosteron: For lidt øger dødeligheden blandt ældre mænd
Omega-3 kan måske modvirke sen Alzheimers
Antioxidanter nedsætter risikoen for Alzheimers
Alzheimers kan forebygges med store doser B-vitamin
Alzheimers: Den forfærdelige sygdom
Benzodiazepiner øger risikoen for Alzheimers

Kilde
Lu PH et al. Effects of testosterone on cognition and mood in male patients with mild Alzheimer disease and healthy elderly men. Arch Neurol 2006;63:177-85.