Demens-sygdomme

Alzheimers – 10 tegn på sygdommen

The Alzheimer’s Association i USA har udviklet en tjekliste, “De 10 advarselssignaler om Alzheimers sygdom”, for at hjælpe familiemedlemmer, læger og andet sundhedspersonale:

  1. Svigtende hukommelse. Tilstanden er indtrådt for nylig, og den påvirker færdigheder på arbejdspladsen.
  2. Besvær med at udføre ellers velkendte opgaver.
  3. Sprogproblemer. Alle kan undertiden have besvær med at finde de rigtige ord, men et menneske med Alzheimers kan glemme helt enkle ord eller erstatte dem med andre ord, der gør en sætning uforståelig.
  4. Desorientering i forhold til tid og sted. Det er normalt midlertidigt at glemme fx hvilken ugedag det er. Men Alzheimerpatienter kan fare vild og tabe orienteringen i egen gade – uden at ane hvor de er, hvordan de kom der, eller hvordan de kommer hjem.
  5. Dårlig eller nedsat dømmekraft. Personer med Alzheimers kan totalt glemme, at de er i færd med at passe et barn, eller de kan iføre sig masser af tøj på en varm dag og meget lidt på en kold dag.
  6. Problemer med at tænke abstrakt.
  7. Forlægning af ting. En Alzheimerpatient kan finde på at lægge et strygejern i fryseren eller et armbåndsur i en sukkerskål.
  8. Forandringer i humør eller adfærd. Skiftet kan ske utroligt hurtigt, tilsyneladende uden grund.
  9. Personlighedsændringer. Ændringerne kan indtræde meget hurtigt og være drastiske.
  10. Tab af initiativ. Den Alzheimerramte kan blive meget passiv og kan kun komme i gang igen ved andres kraft.