Demens-sygdomme

Demensbehandling giver højere dødsrisiko

Den forhøjede dødsrisiko i forbindelse med demensbehandling hænger sammen med, hvilken type antipsykotisk behandling man vælger. Således er behandling med typiske (ældre) antipsykotika er forbundet med omkring 50 %  højere dødelighed end behandling med nyere antipsykotika.

Resultaterne stammer fra en italiensk undersøgelse, hvor registerdata fra personer med demens blev analyseret. Studiet var baseret på data fra 4.369 personer i alderen 60 år og derover, der var i behandling med medicin mod demens (acetylcholinesterase-hæmmere). I løbet af en godt 6-årig observationsperiode blev 156 af deltagerne også sat i behandling med et typisk antipsykotikum (fx haloperidol eller klorpromazin) mens 806 blev sat i behandling med et atypisk antipsykotikum (fx olanzapin eller risperidon). Dødsrisikoen blev analyseret ved hjælp af bl.a. Kaplan-Meier overlevelsesestimater.

En del af forklaringen til den øgede dødelighed ved antipsykotisk eller neuroleptisk behandling ligger formentlig i, at de sygdomstilstande, der er baggrund for, at man igangsætter antipsykotisk behandling, i sig selv øger risikoen for dødsfald. Det er tilstande præget af voldsom uro, delirium og psykose. Men også den antipsykotiske medicin kan have problematiske bivirkninger. Behandling med typiske antipsykotika kan være forbundet med øget forekomst af hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop hos plejehjemsbeboere. Tilsvarende er der beskrevet øget risiko for blodpropper hos ældre ved behandling med atypiske antipsykotika.

Læs også
Demens – hvad er det?
Forebyggelse af demens – er det muligt?
Antioxidanter efter hjerneblødning mindsker risikoen for demens
D-vitaminmangel kan give Alzheimers og demens
Stof i kaffe kan måske beskytte mod Alzheimers og Parkinsons
Niacin kan måske beskytte mod Alzheimers

Kilde
Musicco M. et al.: Association between Prescription of Conventional or Atypical Antipsychotic Drugs and Mortality in Older Persons with Alzheimer’s Disease. Dement. Geriatr. Cogn. Disord, 2011, 31, 218-224.