Demens-sygdomme

Bær – et vigtigt våben mod Parkinsons?

En artikel i tidsskriftet Neurology fortæller, at et højere, samlet indtag af flavonoider og underklasser af disse (flavanoner, anthocyaniner, flavan-3-oler, flavonoler, flavoner og polymerer) har en forbindelse til en lavere risiko for at udvikle Parkinsons.

Analysen omfattede 49.281 mænd i det såkaldte Health Professional Follow-up Study og 80.336 kvinder fra Nurses’ Health Study. Man undersøgte fem flavonoidrige fødevarer (te, bær, æbler, rødvin og appelsin/appelsinsaft). Indtaget af flavonoider blev vurderet ved hjælp af en opdateret fødevaresammensætningsdata-base og et valideret kostspørgeskema.

Efter justering for konfunderende faktorer viste det sig, at hos mændene havde de deltagere, der lå i den højeste kvintil med hensyn til flavonoid-indtag, en 40% lavere risiko for Parkinsons end dem, der lå i den laveste kvintil. Dette får forskerne til at konkludere, at indtagelse af flavonoider kan reducere risikoen for Parkinsons – særligt hos mænd, men man kan ikke udelukke, at andre dele af vegetabilske fødevarer kan have en beskyttende virkning.

Læs også
Parkinsons – en uhelbredelig sygdom med diffuse symptomer
Parkinsons: D-vitamin spiller en rolle

Spis sundt og undgå Parkinsons
Bær er propfyldt med sundhedsfremmende stoffer
Frugt og bær til måltidet beskytter mod iltningsbelastning
Bær kan forsinke hjernens aldring med op til 2½ år
Pesticider og Parkinsons