Demens-sygdomme

Parkinsons – en uhelbredelig sygdom med diffuse symptomer

Man er endnu ikke i stand til at helbrede Parkinsons Sygdom, som angriber central­nervesystemet, men man kan måske gøre noget ved dens symptomer. Fler­tallet af patienterne er over 65 år – men antallet af ramte under 40 stiger hele tiden.

Endnu ved ingen, hvad årsagen til Parkinsons er. Ikke sjældent er det en udefrakommende ting – fx en tragisk begivenhed eller forurening af vand og mad – der får skylden for de første symptomer. Men under alle omstændig­heder er det ikke alene årsagen til, at sygdommen opstår.

Biokemiske processer og hovedsymptomer

Hos Parkinson-patienter dør cellerne i substantia nigra – en vigtig del af basalganglierne – lidt efter lidt. Disse celler producerer neurotransmitterstoffet dopamin, så resultatet er mangel på dette signal­stof, og der bliver derfor ubalance i forholdet mellem neurotransmitterne. Første symptom på syg­dommen optræder, når ca. 70 % af nervecellerne er ødelagt. Koordinationscentret thalamus rammes, og dermed opstår bevægelsesforstyrrelser som smertende, stive muskler, akinese og rystelser. Ved akinese forstås begrænset bevægelsesfrihed i forskellige grader op til totalt manglende evne til at bevæge sig. Parkinson-patienten kan ikke rigtigt påbegynde eller fuldføre en planlagt bevægelse.

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan der også optræde rykvise bevægelser, pludse­lige blokeringer i arme, ben og hoved og/eller de rystelser eller den sitren, som ofte ses hos Parkinson-patienter, når de holder sig i ro.

Curcuma Black er et af de naturmidler, der måske har en virkning mod symptomer på ParkinsonsHverdagen bliver besværlig

Karakteristiske symptomer ved Parkinsons er  – ud over langsomme, stive bevægelser – forandrin­ger i skriften, en udtryksløs mimik og langsomme blink med øjnene. Skriften bliver gnidret. Efter­som patienten blinker sjældnere og kun har meget lidt mimik, kommer han/hun ofte til at virke be­drøvet. Desuden kan talen blive påvirket, så stemmen bliver monoton, stille og hakkende. Patienten kan hviske eller tale upræcist.

Påfaldende er også, at armene ikke svinger med, når patienten går. I starten ses dette ofte kun i den ene side. Desuden ses hviletremor i hænderne og rystelser ved standsning. Ved hviletremor forstår man sitren i ekstremiteterne, hovedsageligt hænder og fødder, med en hyppighed på 5-6 slag pr. se­kund. Hviletremor er overvejende ensidigt og optræder, når patienten er i ro. Den finere tremor – 8-12 slag pr. sekund – optræder, når patienten forsøger at standse sine bevægelser.

Personer, der lider af Parkinsons, virker ofte kejtede. Fordi deres bevægelser bliver langsommere, har de ofte brug for meget længere tid end før sygdommen til dagligdags gøremål som fx at tage tøj på, vaske sig og barbere sig. Det er ofte besværligt at knappe en knap, spise med kniv og gaffel eller lukke en dør op.

Ud over disse meget synlige symptomer rammes patienterne ofte også af lidelser, som deres med­mennesker ikke nødvendigvis opdager ved første øjekast. Således starter ca. 20 % af alle Parkinson-tilfælde med en depression.

Desuden optræder andre vegetative forstyrrelser, fx øget spytproduktion, svedeture, træg tarm, forstyrret seksualfunktion og en vandladningstrang, som ikke kan undertrykkes. Disse symptomer kan i nogle tilfælde optræde ved sygdommens udbrud og derefter forsvinde igen.

Der skal sættes ind med behandling tidligt i forløbet

Den mest effektive behandling af Parkinsons er tilførsel af det manglende signalstof dopamin. Det­te kan på grund af sin struktur ikke komme direkte ind i hjernen, og derfor giver man et forstadie i form af aminosyren L-Dopa.

L-Dopa når frem til nervecellerne, hvor stoffet omdannes til dopamin af kroppens celler. L-Dopa-behandlingen er dog ikke så ligetil, som det måske lyder. Stoffet skal ofte gives i kombination med andre præparater. Den medicinske behandling understøttes med fysioterapi, massage, ergoterapi og evt. logopædi og psykoterapi.

Test dig selv!

Hvis du kan svare ja til mere end fire af disse spørgsmål, kan det være tidlige tegn på Parkinson, og du bør søge læge.

Ja Nej
Sker det, at din hånd sitrer, selvom du slapper af i den?
Er din arm bøjet, og følger den ikke kroppens bevægelse, når du går?
Har du en foroverbøjet gang?
Har du en let slæbende gang, eller trækker du det ene ben efter dig?
Tager du små skridt, eller snubler og falder du ofte?
Lider du af energiforladthed og manglende initiativ?
Har du hyppige smerter i nakke-skulderpartiet?
Trækker du dig fra venner og bekendte? Undgår du kontakt? Mangler du lysten?
Har din stemme forandret sig? Er den mere monoton og lav? Lyder den hæs?
Er din skrift blevet mindre og mere ”gnidret”?
Lider du af ”indre uro”? Ryster du indvendigt?
Har du søvnforstyrrelser?

Læs også
Parkinsons fremmes muligvis af pesticider
Spis sundt og undgå Parkinsons
D-vitamin bremser udviklingen af Parkinsons
Stof i kaffe kan måske beskytte mod Alzheimers og Parkinsons
Curcumin viser lovende takter mod Parkinsons
Ginseng-ekstrakt gavner Parkinson-patienter
Mandler mod Parkinsons
En behandlers erfaringer med Brottrunk og Olivir